Ne sumnjam da ste upoznati sa značajnim doprinosom psihologiji i filozofiji od strane švajcarskog psihijatar Karla Gustava Junga. Tvorac je ideje o kolektivnom nesvesnom, jedne od najkontroverznijih u svetu psihologije. Dovela je do toga da se Jung udalji od analitičke psihologije, čiji je bio začetnik, a udaljila ga je i od kolege i prijatelja, Sigmunda Frojda…

Za Frojda, nesvesno je deo uma koji skladišti iskustva koja su potisnuta i zaboravljena. Jung je, međutim, ovu ideju izveo iznad individualnog nivoa i dao definiciju kolektivno nesvesnog. Zbog razmimoilaženja u stavu po ovom pitanju, godine 1913. Jung i Frojd prekinuli su svaki kontakt. Junga su kolege počele da napuštaju, bivao je osporavan u naučnoj zajednici i proglašavan da ima mistične, okultne ideje. 

Kolektivno nesvesno je, prema Jungu, najstariji, najdublji i najuticajniji sloj psihe, koji predstavlja mentalno nasleđe čovečanstva. Smatrao je da smo svi rođeni sa setom uverenja koja smo nasledili od prethodnih generacija. Taj deo nesvesnog se ne formira zbog naših životnih iskustava, nego je prisutno od samog početka.

Pored ličnog nesvesnog svakog pojedinca, kolektivno nesvesno je univerzalno, nadlično – predstavlja zajedničku podsvest prisutnu kod celokupne ljudske rase. Ovo nadlično nesvesno može biti iracionalno i destruktivno ako je zanemareno i neshvaćeno, ali se u njemu nalazi dragoceno duhovno iskustvo i mudrost predaka koji su vekovima taloženi. 

Jungova ideja o kolektivno nesvesnom reflektuje mnoge naše najdublje instinkte. Osećanja, misli, sećanja, rituali, mitovi… Neka od naših verovanja su prisutna u našim umovima mnogo pre nego što uopšte počnemo da shvatamo bilo šta. Prema Jungovoj teoriji, ta značenja nekako utiču na naše ponašanje i emocije. Čak iako ne možemo da kontrolišemo kolektivno nesvesno, polje analitičke psihologije posmatra ponašanja koja potiču iz nesvesnih uverenja.

“San su mala skrivena vrata u najdubljim i najtajnijim zarobljenjima duše, koja se otvaraju u onu kosmičku noć koja je bila psiha mnogo pre nego što je postojala ikakva ego-svest, i koja će ostati psiha bez obzira koliko se naša ego-svest proteže. ” – Karl Jung

Kolektivno nesvesno sastoji se od nekoliko određenih elemenata – arhetipova, emocionalnih obrazaca koje svi imamo. O ovoj temi ću detaljnije pisati u nekom od narednih blog postova, a do tada možete pogledati tekstove na temu Jungovih pojmova Senka i Persona.

Malo je teorija u psihologiji koje su tako kontroverzne kao što je ova. Došlo je do podele u  naučnom miljeu na dve struje – Jungovska i Frojdijanska. Zanima me kako se Vi osećate po pitanju teme kolektivno nesvesnog? Da li Vama ovaj pojam ima smisla ili Vam pak deluje ezoterično? Kada pročitate ovaj tekst, samo na kratko primetite, kako je u telu?