Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je opšti pojam za proces promene koji se odvija kroz dijalog edukovanog terapeuta i klijenta. To je način da saznate više o vašim mislima i osećanjima, da razumete uzroke i usvojite zdrave veštine prevladavanja problema.

Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima i kod osoba koje ispunjavaju nekoliko osnovnih uslova: da imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki uzroci, da su svesne da im je potrebna stručna pomoć, da su motivisane da ovim putem ublaže ili otklone svoje tegobe i patnje, i da žele i mogu da na iskren, istinit i otvoren način govore o sebi i svojim problemima.

Terapeut sa klijentom mora uspostaviti dobrovoljan odnos iniciran od od strane klijenta i prihvaćen od strane terapeuta. U odnosu koji predstavlja ravnotežu između naklonosti i ravnodušnosti terapeut bi klijenta trebao potstaknuti na promene, podstičući ga da uhodane načine razmišljanja i ponašanja zameni novim. Od terapeuta se očekuje da bude brižan, pažljiv, spreman i voljan odgovarati na klijentova pitanja, a ne sme kritikovati ili umanjivati njegovo samopoštovanje. Klijent ne sme imati osećaj da je “samo jedan od pacijenata”. Razgovori klijenta i psihoterapeuta i sadržina istih su strogo poverljivi.

Tokom psihoterapije psihoterapeut podučava osobu kako da razume, prihvati i upravlja svojim osećanjima, raspoloženjima, mislima i postupcima. Postoji više vrsta psihoterapije i svaka ima drugačiji pristup. Koji pristup će psihoterapeut primeniti zavisi od problema koji klijent ima.

Lično, u okviru terapije integrišem modalitete iz različitih vrsta psihoterapije, kombinujem ih i prilagođavam potrebi klijenta. Smatram da se psihoterapija kreće ka integrativnom i eklektičkom pristupu. Edukovala sam se iz sledećih oblasti:

~ Psihodinamski  orjentisan psihoterapeut,

~ Hipnoterapeut,

~ Pod supervizijom sam sistemske porodične psihoterapije,

~ Na edukaciji sam telesne psihoterapije,

~ Osim navedenih edukacija pohađala sam brojne seminare, treninge, kongrese i radionice u zemlji i inostranstvu.

Specifičnost mi je hipnoterapija – u dogovoru sa klijentom, na seansama kombinujem različite psihoterapijske modalitete sa hipnoterapijom. Više o tome možete pročitati ovde.

Kroz psihoterapiju možete:

 • da se oslobodite strahova i zabrinutosti
 • da se oslobodite nesigurnosti, sumnje u sebe i preterane samokritičnosti
 • da se oslobodite neželjenih navika i ponašanja
 • da lakše i brže prođete bitne životne situacije poput: odabira profesije, nalaženje zaposlenja, osamostavljivanja u odnosu na roditelje, zasnivanja porodice, dobijanja prinove…
 • da lakše i brže prođete teške životne događaje poput: razvoda, gubitka posla i sl.
 • da prevaziđete ansiozne poremećaje i poremećaje raspoloženja, fobije i napade panike
 • da bolje razumete sebe, svoje misli, osećanja i ponašanja
 • da unapredite svoje veštine komunikacije
 • da postignete da se dobro osećate u sopstvenoj koži.da napredujete ka željenim ciljevima

Najbolji trenutak da se krene na psihoterapiju je:

 •  Kada se osoba oseća dobro ali želi da unapredi neki aspekt svog žvota, smatra da može da poboljša svoje potencijale, tada je psihoterapija odlično rešenje da se ide u smeru ličnog rasta i razvoja (npr. dodatna motivacija).

 •  Kada osoba počne da oseća neki simptom/e, oseća bilo kakve tegobe, tada bi bilo dobro da se odmah počne sa radom na problemu dok se on dalje ne razvije (nismo sigurni šta nam se dešava, ali shvatamo da smo nezadovoljni svojim životom).

 • Kada je osoba u hroničnim problemima – panični napadi, fobije, depresivna stanja, nesanice.. Već neko duže vreme oseća da ne može sama sebi da pomogne, tada je uputno da osoba potraži pomoć stručnog lica.

 • Kada osoba koja je razrešila svoje probleme i naučila da radi na sebi, dolazi kao povremeni korisnik psihoterapije, želi da nadogradi ili eventualno razreši nešto što joj život donese, ali u formi mentalne higijene (prevencija, očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja).

U centru možete da izaberete neki od sledećih oblika psihoterapije:

   INDIVIDUALNA – rad 1:1

  TERAPIJA PAROVA – rad sa bračnim odnosno emotivnim partnerima

  PORODIČNA TERAPIJA

  GRUPNA TERAPIJA

  TERAPIJA SA SISTEMIMA – terapija u okviru organizacije, sistema

Suština psihoterapije je da se osvetle i osveste uzroci koji stvaraju ono sa čime osoba dolazi, pa umesto da se tretira samo simptom ili posledica, radi se na onome što je problem zapravo izazvalo.

O izboru adekvatnog terapeuta, možete pročitati na https://www.borjanavorkapic.com/12-osobina-efikasnog-psihoterapeuta/

Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte me na  info@borjanavorkapic.com ili putem telefona 0640722447.

Psiholog i psihoterapeut,

Borjana Vorkapić