Monthly Archives: August 2019

//August

5 načina kako da ostvarite bolji odnos sa svojim detetom

August 20th, 2019|Blog|

Problemi između roditelja i dece su neizbežni, ali građenjem kvalitetnih odnosa u kojima postoji realno interesovanje, uključenost, emocionalna otvorenost i poverenje i roditelja u dete i deteta u roditelje te probleme možemo iskoristiti kao razvojne šanse. Pogledajte na koje sve načine možete aktivno učestvovati u građenju baš takvih odnosa, ne možemo podrazumevati vezu sa svojim detetom, već se moramo truditi da je aktivno gradimo i modifikujemo kako se razvijamo. […]

Senka

August 12th, 2019|Blog|

Svaka ličnost ima senku. Ovom temom pre svega se bavio i u velikoj meri je popularizovao Jung. Senka predstavlja delove ličnosti koji su sakriveni od svesti, delove na koje nije pala “svetlost”svesti, to su delovi ličnosti sakriveni od ega. Prema Jungovoj perspektivi senka ne sadrži nužno samo loše delove ličnosti, ali uglavnom su to delovi ličnosti koji su iz određenih razloga nepoželjni. Ovi skriveni aspekti ličnosti mogu biti odbačini jer osobu čine “lošom” u očima drugih i svojim, jer je čine ranjivom, izloženom, čudnovatom itd. Zajednički činilac svim ovim potencijalima je to što ti skriveni aspekti čine osobu potencijalno odbačenom, nepoželjnom od strane društva, ili od strane sebe (preko internalizovanih kriterijuma društva). […]

Emocionalna inteligencija i odlike emocionalno inteligentnih ljudi

August 7th, 2019|Blog|

Emocionalna inteligencija je termin koji sve češće možemo da čujemo i većina verovatno već ima neku intuitivnu predstavu o značenju EI. Emocionalna inteligencija ukratko predstavlja čovekovu sposobnost da pravilno identifikuje, razume i postupa u skladu emocijama, svojim i tuđim. […]