Monthly Archives: February 2019

//February

Dinamika anksiozno-izbegavajućeg partnerskog odnosa

February 27th, 2019|Blog|

U prethodnim tekstovima govorili smo o tipovima afektivne povezanosti. Znamo da osim sigurnog tipa povezanosti postoje i oni oblici koji otežavaju uspostavljanje realnih i intimnih [...]

Mehanizmi odbrane – projekcija

February 19th, 2019|Blog|

Mehanizmi odbrane su psihološki mehanizmi koji umanjuju anksioznost u vezi sa nadolazećim, neprihvatljivim stimulusom. Tim putem um postiže “kompromisna rešenja” za nerešive probleme. Ovi mentalni procesi su nesvesni i podrazumevaju sakrivanje od sebe samoga unutrašnjih poriva ili osećanja koja prete da ugroze naše mišljenje o nama samima. […]

Izbegavajuća povezanost – Izbegavajući obrazac afektivne vezanosti

February 12th, 2019|Blog|

Govorili smo u prethodnim tekstovima o značaju primarne afektivne vezanosti u detinjstvu za razvijanje obrazaca povezivanja i uspostavljanja bliskosti u odraslom životu. Sada ćemo malo [...]

Unutrašnje dete

February 6th, 2019|Blog|

Odrastanje podrazumeva preuzimanje odgovornosti za sebe i druge, ali i veću slobodu u odlukama. Iako tokom života preuzimamo sve više i više funkcija koje definišu odraslog čoveka, pronalazimo se u profesionalnom smislu, ostvarujemo bliske odnose sa drugim ljudima, preuzimamo roditeljsku ulogu, to ne znači da su svi delovi nas odrasli. Mnogi teoretičari prepoznaju termin “unutrašnjeg deteta” kao validan fenomen kojim se objašnjavaju određene teškoće u psihičkom životu. […]