Monthly Archives: January 2021

//January

Uticaj mobilnih telefona na decu u razvoju

January 26th, 2021|Blog|

Digitalizacija je već promenila svet. Brzi razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija predstavlja nezaustavljivu silu koja ulazi u svaku sferu modernog društva. Kompjuteri, pametni telefoni, 3D štampači, medicinska oprema, električna kola i veštačka inteligencija postaju naša svakodnevnica. Postavlja se pitanje kakav uticaj ove dinamične promene imaju na decu u razvoju? Kakve god promene bile, ljudi moraju da se pripreme da im se što pre prilagode.

Hrabrost treba slaviti – Seksualno zlostavljanje i komentari na mrežama

January 18th, 2021|terapije|

Kada razmišljam o seksualnom zlostavljanju razmišljam o jednom velikom tabuu, o jednoj skrivenoj, mračnoj temi obavijenoj velom srama, osude i znam da je potrebno mnogo vanserijske hrabrosti, one hrabrosti koja probija stare okove i utire put za novu svetlost i slobodu - kako bi se takav jedan proboj napravio.