Monthly Archives: July 2019

//July

Opsesivno kompulzivni poremećaj – mitovi i činjenice

July 31st, 2019|terapije|

Opsesivno kompulzivni sindrom je stanje sa kojim deluje da samo poprilično upoznati, međutim kako bismo dodatno demistifikovali ovaj sindrom, potrebno je da sagledamo najčešće mitove i činjenice u vezi sa istim. Kada neko stanje pobliže upoznamo, lakše nam je da osmislimo dalji plan delovanja. Procene su da 1 od 100 ljudi ima predispozicije za nastanak i neku formu OKP-a. što čini ovu temu dodatno značajnom. […]

Strah od bliskosti

July 23rd, 2019|Blog|

Odnosi u kojima se ostvaruje prava bliskost su odnosi u kojima osećamo sigurnost da iskažemo svoju punu ličnost sa svim aspektima, onim koji se smatraju boljim i onim koji se smatraju lošijim. U odnosu u kojm postoji bliskost ne postoji strah od odbacivanja nakon sagledavanja neke strane ličnosti koja je “neprihvatljiva”. […]

5 načina da umanjite brigu

July 17th, 2019|Blog|

Zabrinutost je normalna pojava svakodnenog života, zavisno od karaktera, osećaja lične odgovornosti ali i objektivnih pritisaka kojima osoba može biti izložena, briga će biti izražena u manjem ili većem stepenu. Zabrinutost postaje problem kada ona postane prekomerna, hronična i kada počne da blokira osobu u svakodnevnom funkcionisanju. Ovo stanje može negativno uticati na produktivnost, socijalni život, bliske odnose, odnos prema sebi, kao i na zdravlje. Kada smo konstantno u stanju zabrinutosti organizam je pod dugotrajnim uticajem kortizola – hormona stresa, što se može negativno odraziti na organizam u celini, najčešći problemi su hormonski poremećaji, problemi sa spavanjem, razdražljivost, problemi sa varenjem itd. […]

Persona, maska – lice koje predstavljamo svetu

July 9th, 2019|Blog|

Verovatno ste do sada upoznati sa nekom načelnom konceptom pojma “persona”. Maska koju prikazujemo spoljnom svetu često možemo doživeti kao naš celokupni identitet, ovakva postavka vodi do zanemarivanja našeg sveobuhvatnog, kompleksnog bića što se može manifestovati različitim, u intenzitetu i obliku psihičkim problemima.  […]

Racionalizacija – male bele laži ili nešto dublje?

July 2nd, 2019|Blog|

Iako za racionalizaciju možda niste čuli, svakako ste nekada u životu koristili ovaj mehanizam odbrane. Najgrublje rečeno racionalizacija predstavlja – smišljanje izgovora. To je racionalno [...]