Grupna terapija

Korišćenje grupe i grupnih procesa u psihoterapijske svrhe postalo je popularno još četrdesetih godina prošlog veka, kada su se prepoznali ogromni potencijali koje ovaj metod nudi. Grupna terapija stoga danas predstavlja jedan od korišćenijih vidova rada sa ljudima, bilo da je u pitanju psihoterapija, grupe podrške, radioničarski ili savetodavni rad, pa i rad u sistemima kakve su organizacije. Mnogobrojni procesi koje grupa kao medijum ”izvlači” na površinu sasvim sigurno bi ostali neotkriveni da nisu podstaknuti od strane specifičnosti koje grupa kao terapijski metod nudi.

Terapijska grupa je sigurno mesto u kojem svaki pojedinac može iskreno istraživati način svog bivanja u svetu, način na koji učestvuje u različitim socijalnim interakcijama, način na koji odustaje od sebe (“potčinjava se”) ili zanemaruje druge, stvara preteranu ili premalu distancu između sebe i drugih…

Terapija parova

Terapija parova je psihološki tretman parova koji su u vezi ili braku. Osnovni cilj terapije parova je pomoć paru da ostvare i unaprede međusobni odnos u braku ili vezi. Međutim, prvo se možemo pitati šta podrazumeva dobar odnos? Dobar odnos je onaj u kome partneri postižu veći stepen zadovoljstva (kroz zadovoljavanje svojih želja) nego nezadovoljstva (koje su posledica konflikata, svađa i neslaganja). Cilj temeljnog tretmana jeste rad na onim aspektima odnosa koji će ojačati stepen zadovoljstva odnosom kao i rad na otklanjanju onih faktora koji doprinose bračnom nezadovoljstvu ili nezadovljstvu u vezi.