Monthly Archives: June 2019

//June

Mehanizmi odbrane – intelektualizacija

June 25th, 2019|Blog|

Mehanizmi odbrane predstavljaju određene obrasce kojima pribegavamo kako bismo sačuvali svoj ego od neprihvatljivih elemenata stvarnosti ili nepomirljivih delova nas samih. Uloga ovih mehanizama je kao što im i ime govori, odbrambena, odnosno zaštitna, iako na duže staze gledano kada se svede računica, njihovo delovanje nam više šteti nego koristi, mehanizmi odbrane su nam ipak neophodni. Oni nam omogućavaju da u svom tempu prihvatamo stvarnost, sebe i svoju poziciju u stvarnosti koja nas okružuje. […]

Bes i depresija

June 18th, 2019|Blog|

Kada pomislimo na depresiju, pomislimo na simptome kao što su bezvoljnost, manjak energije, nedostatak motivacije, tuga, osećaj bespomoćnosti i beznađa, na prvi pogled bes se i ne uklapa u tu sliku. Bes sa sobom nosi energiju koja je na drugoj strani skale, pre svega bes predstavlja visok intenzitet energije, a depresija nedostatak iste, pa kakve onda veze ova dva naizgled suprotna stanja imaju? Možemo razlikovati dva mehanizma povezanosti depresije i besa. S jedne strane bes može biti pokrivna emocija za depresiju, dok sa druge neispoljeni bes može biti uzrok nastale depresije. […]

Unutrašnji kritičar

June 11th, 2019|Blog|

Kada posegnete za čašom vode, da li promišljate pokret? Naravno da ne, ova radnja je apsolutno automatizovana, davno uvežbana i usvojena, pokret je automatski, iako podsvesno naš mozak uzima u obzir položaj našeg tela, veličinu i težinu čaše sa vodom, proračunava koju ruku je bolje pružiti i kojom jačinom uhvatiti čašu. Mi ovih procesa nismo svesni, jer naprosto kada bismo se bavili gomilom takvih kalkulacija na dnevnom nivou mozak bi nam bio preokupiram i izbio bi „kratak spoj“ ili bismo mi bili nefunkcionalni u sredini u kojoj živimo. […]

Unutrašnji roditelj

June 4th, 2019|terapije|

Verovatno ste čuli za neku verziju poruke: „Budite roditelj koji Vam je trebao kada ste bili dete.“ – ova poenta oslanja se na koncept postojanja unutrašnjeg roditelja. Kada smo mali, u kontaktu sa bliskim odraslima, najčešće roditeljima mi razvijamo odnos prema sebi i svetu. Poruke koje nam roditelj šalje mi internalizujemo i one postaju sastavni deo naše psihe. […]