Monthly Archives: July 2018

//July

30 glavnih uzroka neuspeha

July 16th, 2018|Blog|

Napoleon Hil je u svojoj iscrpnoj analizi pokazao da postoji trideset glavnih razloga za neuspeh, interesantno je proučiti rezultate njegovog istraživanja, proveriti gde se Vi [...]

Kako prepoznati agorafobiju?

July 9th, 2018|Blog|

Agorafobija je sve češći problem našeg društva, nažalost ne možete lako naići na relevante informacije, i samim tim postaje teška za prepozavanje. Zato u narednom [...]

Mehanizmi odbrane – potiskivanje

July 7th, 2018|Blog|

Mehanizmi odbrane su nesvesni načini reagovanja i postupanja na različite frustracije. Svakodnevnica i  problemi sa kojima se čovek suočava, doprinose tome da sami razvijamo ,,otpor” [...]

12 osobina efikasnog psihoterapeuta

July 2nd, 2018|Blog|

Sve veća svesnost i potreba za radom na sebi dovodi do velikog izbora brojnih terapijskih tehnika, modaliteta i terapeuta. Pa se postavlja pitanje, kako izabrati [...]