Prethodni period nam je svima pokazao koliko okolnosti mogu biti nepredvidive i koliko je važno da budemo mentalno jaki i iz svega izvučemo korisne pouke. Tako sam i sama iznova uvidela značaj mentalnog zdravlja i rada na sebi.

Upravo iz tog uvida razvila se ideja da ovaj sajt aktivno zaživi kao i da otpočnemo mrežu Izazova koji će nas, uz lep osećaj pripadanja zajednici podrške i razumevanja, uvoditi u jačanje ličnosti i Rad na sebi.

U ovom tekstu dublje i dodatno istražujemo poentu rada na ličnom razvoju, teme naših dosadašnjih Izazova i prikazujemo neke od smernica kako možete i nezavisno od Izazova započeti Rad na sebi.

Poverenje u sebe kao osnovica Rada na sa sebi

Početak dobrog rada na sebi se zasniva na sticanju Poverenja u sebe. Jednostavno, ne možemo napredovati na psihičkom planu ukoliko ne verujemo sebi da smo za to zaista i sposobni, da mi to stvarno možemo.

Da bismo pravilno razumeli i otpočeli građenje Poverenja u sebe, potrebno je da uočimo važnost unutrašnjih sukoba u tom procesu.

Naime, svako od nas se suočava sa unutrašnjim konliktima, tj. sa sukobima između dve suprotstavljene strane ličnosti. Ovde mislimo na sve one trenutke kada jedan deo vas želi jednu stvar zbog svih njenih prednosti, a sa druge strane – neki drugi deo vaše ličnosti se protivi tome i uveren je da je nešto drugo najbolje za vas. Tada, ukoliko postupite u skladu sa željama jedne strane, ova druga će se osetiti izdano i sasvim sigurno neće nadalje imati poverenja u vas, vaše odluke i ciljeve. Tako gubite poverenje u sebe.

Srećom, postoje načini da to poverenje ponovo izgradimo. I to naravno pronalaskom solucije koja je u skladu sa najboljim interesima obe strane, odnosno onoga što je zaista najbolje za vas.

Moguće je da ste sada pomislili kako je to mnogo lakše napisati nego sprovesti u praksi. Ali, poenta rada na sebi nije u instant, kratkotrajnim rešenjima, već u jačanju tehnika koje nam pomažu kako u donošenju odluka, tako i u svakodnevnom dobrostanju.  

Imajući to u vidu, naš prvi Izazov je imao za cilj upravo građenje Poverenja u sebe. Fokusirali smo se na jednu jednostavnu odluku i trudili da je ispoštujemo. Na taj način, poštujući jednu malu odluku, učimo da verujemo u sebe i za neka veća i nama važnija dostignuća.

Zaista, najlakši način za građenje poverenja u sebe jeste da krenete malim koracima. 🙂 Više o načinima da to postignete i značaju umirenja unutrašnjih konflikata možete pročitati OVDE.  

Naredni korak – Bivanje sa sobom

Za uspešan rad na sebi, pored sticanja vere u sebe, neophodno je i da naučimo da oslušnemo svoj unutrašnji svet, i tako dopustimo sebi da vidimo koje emocije, teme, doživljaji tu postoje i deluju na nas.

To možemo postići ako izgradimo deo ličnosti koji nam omogućava da ne reagujemo iz afekta tj. iz osećanja, već da uključimo svest pri donošenju odluka. Nazivamo ga Promatrač. Njegova uloga je da posmatra naše psihičke procese, i to tako da se ne identifikuje sa njima već da ih zaista samo promatra.

Potrebno je da shvatimo da mi nismo naše misli, već da imamo slobodu da ih svesno sagledavamo dok one prolaze. To nam dalje daje sposobnost da svesno reagujemo i u stresnim situacijama – umesto agresivnog reagovanja, promislimo i kažemo sebi: “Okej, vidim tvoju ljutnju, ali ta reakcija sada nije dobar izbor.” Na taj način, distancirali smo se od jakih osećanja i dopustili staloženom delu sebe da reaguje na za nas mnogo korisniji način.

Kao što smo već napomenuli, rad na sebi zahteva od nas da uložimo vreme i da se posvetimo sebi. Tako je i za građenje Promatrača, baš kao i za građenje Poverenja u sebe, potrebno da istražimo i primenimo određene tehnike. A kada uspemo da gledamo na sebe na jedan bezbedan, ne osuđujući način, približavamo se sebi, jačamo ljubav prema sebi i tako napredujemo u psihološkom rastu.

OVDE možete pronaći više o tehnikama za građenje Promatrača.

Sigurnost koju tražimo je već u nama

Rad na sebi ne bi trebalo da posmatramo kao nešto što ćemo uraditi samo trenutno, učešćem u Izazovima ili na neki drugi način. Već kao celoživotni proces koji nam omogućava da uvidimo da se vrednost i sigurnost koje tražimo u nekim dostignućima ili drugima, zapravo nalaze u nama. Oduvek su tu bile, a na nama je da ih spoznamo i negujemo. ♡

Nadam se da ćete u ovom tekstu zaista pronaći inspiraciju da otpočnete ili nastavite Rad na sebi. Ukoliko ste zainteresovani za rad na ličnom rastu putem Izazova – sve informacije vas čekaju na Fejsbuk grupi Put Autentičnosti i Instagram stranici @fokus_psihoterapija