Kada govorimo o vrednosti, često je predstavljamo kao nešto što je potrebno zaslužiti i dostići. Tako smatramo da je ne posedujemo sve dok na izvestan način ne opravdamo svoje postojanje i tako steknemo vrednost.

Ali, da li je tako?

Počeci

Hajde da krenemo od samog početka – rođenja. Bebe ne rade ništa kako bi opravdale svoj život, ali sasvim sigurno imaju svoju vrednost. Obično je tada nazivamo potencijal jer znamo da će se beba vremenom razvijati i pokazivati sposobnosti. 

Dakle, vrednost ne stičemo – ona nam je prirodno, biološki data i nalazi se u svakome od nas.

Međutim, nekada barijere koje nagomilamo tokom života mogu da ugroze naš osećaj lične vrednosti. Neke od najvećih barijera obično dolaze iz detinjstva tj. odnosa sa roditeljima. Kada smo odustajali od sebe u strahu da ćemo izgubiti njihovu ljubav i biti napušteni. Na primer, kada su oni bili neraspoloženi, a mi preuzimali krivicu i tako gradili osećaj nemoći i stida. Moguće je da su ta osećanja postala sastavni deo nas i tako glavni uzrok neprepoznavanja sopstvene vrednosti. 

U ovom tekstu pričamo o načinima na koje možemo raditi na otklanjanju tih nekorisnih obrazaca i otkrivanju lične vrednosti.

“Nisam dovoljna”

Svi problemi sa osećajem lične vrednosti proizilaze iz ove misli: “Nisam dovoljno vredna ukoliko ne radim nešto kako bih opravdala svoje postojanje.” Ona je razlog zašto toliko mnogo ljudi pokušava da dostigne neuhvatljivu liniju na horizontu, koju nazivaju “lična vrednost”. A jedino što tada sasvim sigurno postižu je stres.

Važno je da razumemo da je otkrivanje sopstvene vrednosti individualni proces koji se događa u nama. I ne možemo očekivati da smo naučeni da pravilno vrednujemo sebe. Već na tome moramo raditi.

Kako se otkriva sopstvena vrednost?

Osećaj lične vrednosti nas usmerava ka samopouzdanju i ljubavi prema sebi. Da bismo je otkrili, potrebno je da se upitamo: “Zašto Jesam dovoljna?”.

Naime, često se fokusiramo na ono što nismo, umesto na ono što jesmo. A ukoliko se usredsredimo na nedostatke, to je jedino što vidimo i ne možemo postići ništa korisno. Zato je potrebno da usmeravamo svoju pažnju na uvažanje svojih vrednosti, a ne nedostataka. Jedino na taj način je moguće krenuti ka istinskoj ljubavi i vrednovanju sebe.

Brinite o sebi

Ljubav prema sebi i osećaj sopstvene vrednosti se ne može razviti ukoliko obezvređujemo svoj život. Alkoholom, lošim snom, neadekvatnom ishranom.

Dobro pogledajte svoj život i sagledajte koje navike i obrasci ne podržavaju vašu ljubav prema sebi i samovrednovanje. Kada shvatite koji su to aspekti – postepeno ih se oslobađajte. Tako ćete stvoriti prostor da uvidite vrednost u sebi.

Da li vrednost zavisi od naše produktivnosti?

Produktivnost može biti ekspresija sopstvene vrednosti. Ali, ako naš osećaj lične vrednosti zavisi od produktivnosti – nikada se nećemo osećati vredno. Jednostavno, tada vrednost postaje ona nedostižna linija na horizontu. Stalno ćete juriti za narednim produktivnim postignućem i pokušavati da opravdate svoje postojanje.

S obzirom na to da je vrednost zapravo u nama, i da je besmisleno tražiti je negde drugde – morate se odvojiti od ideje da će vas produktivnost dovesti do vrednovanja sebe. Neće, jer ne postoji ništa što možete da uradite da opravdate svoje postojanje. Umesto toga, dozvolite vašoj vrednosti da se prikaže.

Šta mislite o sopstvenoj vrednosti?

Istražite svoja uverenja i shvatanja lične vrednosti. Da li su ti stavovi ograničavajući ili korisni? Ako vas ograničavaju, morate ih zameniti novim mišljenjima. Uverenje je zapravo misao koja je iznova i iznova ponavljana sve dok je nismo naučili i usvojili. Od trenutka kada je potpuno usvojimo ona postaje uvernje i mi zapravo više i ne razmišljamo da li je ona korisna za nas ili ne.

Ono što je potrebno da uradite jeste da kada pronađete nekorisno uverenje u vama – istražite odakle ono dolazi. Možda je nastalo kao posledica nekih događaja, okolnosti, uticaja odraslog kada smo bili deca. Kada shvatite odakle je uverenje proizašlo – ostavite ga tu u prošlosti i zamenite novim korisnim mislima. Naučite mozak da pronađe misao koja će postati vaše novo Uverenje. Dakle, zadajte mu zadatak da traži aspekte vaše ličnosti koji podržavaju vaš osećaj lične vrednosti i Uverenje koje želite sebi da ustalite. I često razmišljajte o tome. Što više puta ponavljate taj “zadatak”, Uverenje će postajati sve jače, a vi ćete biti bliži potpunom otkrivanju svoje vrednosti.

Možda vam se ovaj proces čini dug i komplikovan, ali istina je da ne postoji “čarobna pilula koja će doneti instant rešenje. Zato, pažljivo pratite svoje misli, i one nekorisne zamenite mislima koje čine da se osećate bolje.

Izbegavajte nekorisne misli

Poređenje sa drugim ljudima, lično prihvatanje tuđih reakcija, krivljenje drugih, razmišljanje o najgorim ishodima, pretpostavljanje uz reči “trebalo je da”, generalizovanje tvrdnjama koje sadrže “uvek” ili “nikada”, osuđivanje sebe i drugih, pretvaranje osećanja u činjenice: “osećam se bezvredno, sigurno jesam bezvredna”.

Kada uhvatite sebe da razmišljate na ove načine, zaustavite se i razmislite koja misao je može zameniti. Zamislite da je ta misao vaš prijatelj. Šta biste mu rekli? Tako, zamenite svoje nekorisne misli na isti način na koji biste menjali tuđe ograničavajuće misli.

Pažljivo sa mislima

Dok otkrivamo sopstvenu vrednost može se desiti da poželimo da odmah “preskočimo” barijeru u nama i budemo sposobni da odmah ustalimo Uverenje “ja volim sebe”. Ali, ako se nalazite u stadijumu odsustva ljubavi i poverenja u sebe, i svi dokazi u vašem životu govore suprotno od te tvrdnje – ta misao će učiniti da se osećate lošije, a ne bolje.

Zato je jako važno da pronađete misao uz koju se zaista osećate dobro i u koju verujete. Dakle, nije potrebno da izgovarate sebi: “ja volim sebe” ukoliko se tako trenutno ne osećate. Umesto toga probajte sa “ja smatram da imam ličnu vrednost zato što…”. Što više pronalazite misli koje čine da se osećate dobro – uskoro ćete moći da izgovorite “ja volim sebe” i da tako zaista mislite.

Vrednost je nerazdvojivi deo nas

Rođeni smo sa vrednošću i posedujemo je celog života.

Možemo je posmatrati kao svetlost. A sve naše postupke u životu kao staklo ispred te svetlosti. Ako radimo korisne stvari – staklo je prozirno i svetlost je jasno vidljiva. Ukoliko imamo dosta nekorisnih ponašanja – staklo je prljavo i sprečava da svetlost bude vidljiva. Ali, ona je uvek tu i ne može se dodati ni oduzeti. Možemo je jedino prikazivati ili skrivati.

Dakle, zapamtite da imate bezgraničnu vrednost i ne morate opravdavati svoje postojanje – ni sebi ni drugima. Dovoljni ste takvi kakvi jeste. Fokusirajte se na traženje aspekata svoje ličnosti koje vrednujete i otkrićete da je vaša vrednost tu gde je oduvek bila – u vama. ♡