Da li ste nekada čuli termine posmatrač, promatrač ili opserver u objašnjavanju psihološkog unutrašnjeg sveta i generalno kada je psihologija u pitanju?

Istražujući, otkrila sam da ovo nažalost uopšte nije tako česta tema na internetu. Zapravo, ne postoji dovoljno članaka ili materijala koji su dostupni širokoj javnosti na ovu temu. A smatram da je nešto što zaista može da koristi u razumevanju i građenju unutrašnjeg psihološkog života, a posebno u radu na sebi.

Zato, hajde polako da pokušamo da zajedno razumemo ovaj pojam.

Šta je posmatrač?

Pojam posmatrač ili opserver se koristi u nekim terapijskim modalitetima kako bi se objasnio deo naše ličnosti tj. psihološka instanca koja promatra, posmatra i vidi naše psihičke procese dok se dešavaju. To je onaj deo nas koji kaže: “Vidim da sam ljuta.”, ali nije identifikovan sa tom ljutnjom.

Kada vam ovo kažem znam da gubim dosta pažnje čitalaca, jer taj nivo svesnosti i osvešćenosti nije nešto što se tako lako osvaja – potrebno ju je strpljivo i pažljivo izgraditi.  

Dakle, mogućnost da se ne identifikujemo sa našim osećanjima i mislima, već da imamo tu odstupnicu posmatrača jeste nešto što se gradi kroz različite prakse. Zapravo, u raznim istočnjačkim filozofijama, poput budizma, i raznim meditativnim tehnikama vidimo da se govori o nečemu sličnom. Dakle, reč je o tome da promatramo naše misli tokom meditacije, ali da shvatimo da mi nismo naše misli – već da se identifikujemo sa svešću koju imamo o tim mislima dok one prolaze.

Sa druge strane, u psihoterapijskim modalitetima, to se ne posmatra nužno kroz spiritualne naočare već kroz mogućnost racionalnog i svesnog donošenja odluka. Dakle, kada pričamo o neuronaukama – govori se o neurokorteksu. To je evolutivno kasnije izgrađen deo naše neurofiziologije tj. našeg mozga, koji ima kapacitet dubljeg razmišljanja i promišljanja, i ima mogućnost da nas udalji od afektivne reakcije. Na primer, svi znamo da kada se naljutimo na nekoga i kada je naš prvi impuls da se posvađamo, viknemo i uradimo nešto agresivno – često imamo mogućnost da zastanemo, promislimo i donesemo racionalniju odluku, koja je obično bolja za sve uključene.

Naravno to se ne dešava uvek, ali kada se desi, najčešće je tu uključen naš posmatrač koga možemo i ne moramo biti svesni. On nam kaže: “Okej, vidim tvoju ljutnju, ali ta reakcija sada nije dobar izbor.” Na taj način se ne identifikujemo sa ljutnjom i agresijom.

Zašto je posmatrač važan?

Sigurno smo kroz psihološke tekstove do sada upoznati sa tim da je važno da imamo proaktivan a ne reaktivan odgovor. Zapravo, da ne reagujemo iz afekta tj. iz osećanja, već da uključimo našu svest pri donošenju odluka. Za to nam je potreban upravo ovaj deo ličnosti koji se zove promatrač i koji nam omogućava da imamo tu pauzu između akcije i reakcije, tako da možemo da svesno donesemo odluku. Zato je ovo toliko važno za rad na sebi i generalno za psihološku izgradnju ličnosti.

Kako gradimo posmatrača?

Kao što smo učili kroz druge tekstove na blogu – različite delove naše ličnosti možemo svesno jačati i osnaživati, ili možemo svesno birati da se oni umanje ili modifikuju. Uglavnom radimo na tome da ojačavamo naše pozitivne, željene karakteristike, a umanjimo razne osuđujuće, kritičke i opterećujuće instance ličnosti.

Zato, hajde da zajedno razmislimo o tome kako možemo da gradimo promatrača.

Jedan od načina je naravno psihoterapija. U radu sa psihoterapeutom imamo mogućnost da čujemo nezavisno, objektivno mišljenje i sagledavanje koje tokom psihoterapijskog rada i određenog vremena mi internalizujemo, odnosno pounutrimo i tako gradimo promatrača.

Drugi način koji je vrlo popularan i sve popularnij u poslednje vreme je tzv. mindfulness meditacija ili zapravo jednostavna meditacija na dah. Koncentrišemo se na disanje, a misli samo posmatramo kako dolaze i odlaze, i time učimo da se ne identifikujemo sa njima.

Sledeći način za građenje posmatrača jesu bilo kakve introspektivne tehnike. Dakle bilo kakve tehnike koje nas uče da se okrećemo ka unutrašnjem svetu i da ga posmatramo. Možete pisati dnevnik, snimati na diktafon ili pronaći neku koja vama lično najviše prija.

Naravno, promatrač se može graditi i u odnosu sa prijateljem, ako izgradimo odnos razgovora i poverenja u kojem možemo da otkrivamo jedno drugom naše unutrašnje svetove. Takođe sa partnerom, ukoliko imamo mogućnost da u tom odnosu izgradimo introspektivan odnos prema sebi.

Još jedna tehnika, koja je meni među dražima, jeste tehnika prostog bivanja sa sobom. Dakle, ne nužno meditacije ili korišćenja neke tehnike – nego jednostavno, bezuslovno prisustvo sa tim što jeste. U takvoj tehnici potrebno je da primetimo šta se dešava u našem telu i da onda bez osuđivanja, bez želje da to istog trenutka promenimo: samo budemo prisutni sa tom senzacijom. Ne procenjujemo da  li je ona dobra ili loša, samo smo tu sa njom, svesni da ona ima pravo da bude tu. Prosto i jednostavno, da budemo prisutni.

Pored navedenih, postoji zaista puno različitih tehnika za ovo bildovanje promatrača i volela bih da u našoj zajednici i grupi Put Autentičnosti podelimo međusobno šta za nas deluje. Upravo zato što svako ima svoj način i svakome nešto drugo prija.

Takođe, volela bih da vas pozovem na naš drugi po redu besplatni psihološki Izazov koji se zove upravo Bivanje sa sobom, i čija jedna od poenti jeste građenje ove psihološke instance, zajedno, uz podršku. ♡

Možete se prijaviti putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgFLbblioIVZPON5G-l65kAx6-Lskx-j0o_7UBkQHAxfkcA/viewform?usp=sf_link

Podelite vaša iskustva, misli, da zajedno pokrenemo ovu temu o kojoj se nekako nije dovoljno govorilo, a zaista smatram da je jako važna za samostalni rad i naravno bilo kakav dalji razvoj u terapijskom kontekstu.

Dakle, kada imamo promatrača i što izgrađeniju ovu psihološku dimenziju – to više možemo da iskoristimo sve što nam se dešava, kao i radionice i ostale stvari koje preduzimamo kako bismo radili na sebi. Jednostavno, možemo više da uzmemo, postajemo autorefleksivni. Imamo mogućnost da vidimo šta nam se dešava, šta to za nas znači i da onda reagujemo još bolje na osnovu toga.  

Ovaj tekst je imao za cilj da samo načne ovu temu, da zagrebe prvi sloj i da kao zajednica dalje nadograđujemo razumevanja, istraživanja i znanja na ovu temu. ♡