Mnogima od nas se još u detinjstvu usadila ideja da ne znamo sami šta je najbolje za nas, već da te odluke prepustimo drugima: roditeljima, profesorima, nadređenima. Tako se često odlučujemo za ono što smatramo da bi trebalo da odaberemo, i trudimo se da živimo u skladu sa onim što nam drugi govore da je ispravno. Tražimo tuđa priznanja i odobravanja, a rezultat toga je gubljenje sposobnosti da samostalno donosimo odluke i na kraju gubljenje Poverenja u sebe.

S obzirom na to da je Poverenje u sebe neophodno kako bismo u potpunosti razumeli i prihvatili sebe, i predstavlja preduslov ozbiljnog rada na razvoju ličnosti – ovde govorimo o koracima koji nam mogu pomoći da ovo poverenje izgradimo.

1. Steknite samopouzdanje                                      

Počinjemo sa samopouzdanjem jer ono i Poverenje u sebe idu jedno uz drugo. Jednostavno, ako nemamo samopouzdanje sasvim je sigurno da nemamo ni Poverenje u sebe.

Ovde je važno da razumemo da su problemi sa Poverenjem i samopouzdanjem zapravo rezultat neprepoznavanja sopstvene vrednosti. Upravo zato je prvi korak da prepoznate i uvažite svoje vrline, snage, sposobnosti, talente. Možete ih zapisati negde i sve to što vidite kao pozitivno u sebi pomoćiće vam da izgradite Poverenje u sebe.

2. Dopustite sebi da radite ono u čemu ste zaista dobri

Možda ste već primetili da najbolje i najlakše radite ono što zapravo volite i prema čemu gajite određenu strast. Međutim, nažalost često sebi govorimo da je za sve što vredi potrebno uložiti ogroman trud. Zato iskazivanje sopstvenih vrednosti i dostizanje ciljeva obično doživljavamo kao nešto jako teško ili čak nedostižno. Na taj način zapravo ne dozvoljavamo sebi da radimo ono što nam prija i što je uskladu sa našom vrednosti. A to naravno umanjuje naše Poverenje u sebe. Jer, zašto bismo verovali nekome (nama) ko nas sputava u onome što istinski želimo?

Zato, utvrdite šta je to u čemu ste odlični, posvetite se i dopustite sebi da budete ponosni na svoje sposobnosti; pohvalite i uvažite svoja dostignuća. Na taj način, podržavate i jačate samopouzdanje, a sa njim i Poverenje u sebe.

3. Preuzmite odgovornost za svoje postupke (izbore) i njihove posledice

Ovo važi bez obzira da li ih smatrate “dobrim” ili “lošim”. Preuzimanje odgovornosti za svoje odluke je od presudnog značaja za razvijanje Poverenja u sebe.

Jednostavno, da bismo bilo šta naučili i razvili našu ličnost, moramo preuzeti odgovornost za svoje odluke i njihove posledice. Ukoliko poričemo svoj udeo u donošenju odluke ili krivimo druge – uskraćujemo sebe prilike da naučimo nešto iz iskustva. A to je jedini način da u budućnosti pravimo za nas korisnije odluke.

Takođe, kada krivimo druge, zapravo potvrđujemo sopstvenu bespomoćnost. Što direktno ugrožava naše Poverenje u sebe. Evo na koji način: da bismo verovali sebi moramo sebe videti kao vredne tog poverenja. A to sigurno nismo ukoliko stvorimo percepciju u kojoj smo bespomoćni i potčinjeni “tuđoj” odluci. Dakle, kada krivimo druge za našu situaciju – potvrđujemo da smo izneverili sebe. Naravno, kada ne prihvatamo odgovornost činimo to kako bismo osećali manju krivicu. Ali to postižemo po ceni toga da smo umanjili i Poverenje u sebe. Tako, umesto da pomognemo sebi, zapravo potvrđujemo svoju nemoć.

Zato, preuzmite odgovornost, sagledajte svoje postupke i naučite iz iskustva. To je jedini način za potpunu iskrenost prema sebi i nezaobilazan korak u građenju Poverenja u sebe.

4. Živite prema osećaju ličnog integriteta

U suprotnom – nećete razviti Poverenje u sebe.

Lični integritet možemo posmatrati kao autentičnost, ono što nas izdvaja od drugih: naši stavovi, moralne vrednosti, želje. On predstavlja našu pravu ličnost, onakvu kakva zaista jeste. Zato, ne možemo imati Poverenje u sebe ako sebe razočaravamo tako što napuštamo svoj integritet tj. svoje želje i vrednosti.

Stoga, utvrdite u kojim oblastima ne živite u skladu sa vašim integritetom. Zatim odredite 3 promene koje možete odmah učiniti da počnete da živite više u skladu sa svojom autentičnosti i obnovite integritet.

Na primer, možete napisati poruku izvinjenja nekome prema kome osećate krivicu ili postepeno početi da sprovodite sebi važnu odluku koju već neko vreme odlažete.

5. Prestanite da napuštate sebe

Najverovatniji razlog nedostatka Poverenja u sebe je napuštanje sebe. To činimo tako što ne slušamo svoje emocije i bežimo od negativnih osećanja. I tako rušimo sopstvene granice.

Dakle, najbolji način da prestanemo da napuštamo sebe jeste da prestanemo da bežimo od negativnih emocija. Ovo možda zvuči neobično, jer je čitava svrha rada na sebi da se osećamo bolje. Ali, ukoliko pokušavamo da se osećamo dobro ili drugačije od onoga kako se zaista osećamo, ustvari varamo i napuštamo sebe, i istinu o tome kako smo zaista.

Kako bismo naučili da verujemo sebi, potrebno je da uradimo upravo suprotno. Umesto pokušavanja da se osećamo bolje, da promenimo emocije  ili pobegnemo od sebe – trebalo bi da budemo prisutni sa svojim emocijama. Bilo da su one dobre ili loše. Tako učimo da budemo tu za sebe.

Definišite lične granice

Takođe, kako bismo prestali da napuštamo sebe, potrebno je i da postavimo odgovarajuće lične granice. To su naše lične smernice koje nas određuju i predstavljaju drugima. One su pravila ponašanja koja zahtevamo u odnosu sa nama samima i sa drugima; koja su sastavljena od naših uverenja, mišljenja, stavova i iskustava. Granice govore šta nam odgovara, a šta ne, šta smatramo dobrim ili lošim za nas.

Evo nekoliko znakova da niste uspostavili za vas korisne granice:

Govorite “da” kada mislite “ne”. Osećate se loše kada kažete “ne”. Ponašate se u suprotnosti sa ličnim integritetom kako biste udovoljili drugima. Ćutite kada imate i želite nešto da kažete. Usvajate tuđa uverenja kako biste se osetili prihvaćeno. Ne govorite drugima da vas njihovi postupci povređuju. Dajete previše kako biste se osećali korisno. Previše se upuštate u tuđe probleme. Ne komunicirate svoje emocionalne potrebe u odnosima sa ljudima.

Ono što možemo zaključiti jeste da često sami narušavamo sopstvene granice i tako razočaravamo i napuštamo sebe. Isto tako, gotovo uvek kada narušimo neku granicu nismo poslušali svoja osećanja, pokušali smo da ih prikrijemo i napustili smo od sebe.

Dakle, ukoliko ne slušamo svoja osećanja sasvim sigurno ćemo narušiti sopstvene granice. Zato je jako važno da slušamo sebe, da otrkivamo kako se osećamo, šta nam prija ili ne, šta zaista želimo.

Za kraj, želim da porazgovaramo o najčešćem uzroku problema sa Poverenjem u sebe. Vratimo se ponovo u detinjstvo.

Verovatno se sećate da tada, svaki put kada smo osetili negativnu emociju, odrasli su pokušavali da tu emociju promene, predstavljajući nam je kao lošu i nedopustivu. Ili su odlazili od nas i čekali “da samo prođe”. Takvo njihovo ponašanje naučilo nas je da se na isti način ophodimo prema sebi. Zato u odraslom dobu i sami bežimo od negativnih emocija i sebe, i to na načine koji nepogrešivo vode ka našoj šteti.

Međutim, ukoliko počnemo da obraćamo pažnju na naša osećanja i emocije, čuvamo naše granice i živimo u skladu sa ličnim integritetom – promene će sasvim sigurno uslediti. Izgradićemo uverenje da ćemo uvek biti tu za sebe i tako ojačati proces sticanja Poverenja u sebe. ♡