Početak dobrog rada na sebi zasniva se na sticanju poverenja u sebe i istinskom verovanju da možemo sebi biti dobar roditelj. Na taj način, pravimo reparaciju tj. popravljanje svega što se desilo u detinjstvu, a sada nam stvara različite izazove i probleme.  

U ovom tekstu razgovaramo o načinima pomoću kojih to možemo postići.

Mali koraci vode ka velikim uspesima

Poverenje u sebe se stiče pre svega malim koracima.

Dakle, jedan od najosnovnijih načina jeste da zadamo sebi jednu malu odluku koju ćemo konzistentno sprovoditi kroz vreme. Ono što je najvažnije, jeste da ta odluka bude zaista ostvariva svakog dana. Autorka Dr. Nicole LePera predlaže da ona bude što jednostavnija kako bi zaista mogli da je sprovedemo svakog dana, kao što je na primer: “Svakog dana, odmah nakon buđenja, popiću čašu vode”. Na taj način pokazujemo i dokazujemo sebi da zaista možemo da ispoštujemo svoju odluku, i da možemo imati poverenja u sebe.

Iz ovog početnog poverenja, mnogo lakše se dalje sprovodi svaki naredni rad na sebi.

“Imati poverenja u nekoga” i “Imati poverenja u sebe”

Kako bismo pravilno pristupili radu na sebi, važno je da razumemo na šta se tačno fokusiramo.

Imati poverenja u nekoga znači da osećamo da se možemo uzdati u tu osobu, da će se ona ponašati u skladu sa našim najboljim interesima.

Dakle, poverenje ne podrazumeva da drugi stavljaju vaše interese ispred svojih, niti sama činjenica vašeg poverenja u nekoga čini tu osobu potpuno odgovornom za vaša osećanja.

Imati poverenja u sebe znači da osećamo da se možemo osloniti na sebe, da ćemo postupati u skladu sa interesima koji su najkorisniji za nas.

Da bismo ovo pravilno razumeli, važno je da prihvatimo da svi imamo unutrašnje konlikte. Njih možemo predstaviti kao nesuglasice koje se odvijaju u našoj svesti.

Zamislite da morate da odlučite da li ćete studirati umetnost koju jako volite, ali nemate podršku porodice u tome, ili ekonomiju koju ne volite, ali vaša porodica smatra da je to najbolje za vas. Može se desiti da preovlada deo ličnosti koji želi da ispoštuje porodicu i vi upišete Ekonomiju. Da li u tom trenutku onaj drugi deo ličnosti, koji tako jako želi da studira Umetnost, smatra da postupate u skladu sa interesima koji su najbolji za njega (vas)?

Naravno – ne smatra. Od tog trenutka, on nema poverenja u vas tj. vi nemate poverenje u sebe.

Upravo zato je važno da razumemo svoje unutrašnje konflikte i njihovu važnu ulogu kada je reč o građenju poverenja u sebe.

Rad na suprotstavljenim stranama ličnosti

Dobra vest je da poverenje u sebe može da se ponovo izgradi i to upravo od strane sukobljenih delova naše ličnosti (Umetnika i Ekonomiste). Dakle, neophodno je da se sukobljene strane ponašaju u skladu sa najboljim interesima za “protivnika” – da steknu obostrano poverenje. Drugim rečima, potrebno je da pronađemo “win-win” rešenje.

Dok tražimo to rešenje važno je da shvatimo da su obe strane deo jedne ličnosti. Te da je jedino prihvatljivo rešenje ono u kojem su obe strane pobednici. Jer ukoliko jedna strana izgubi svoje interese, sasvim sigurno će i druga strana odnosno ličnost kao celina biti oštećena.

Dakle, potrebno je da pronađemo rešenje koje uzima u obzir i funkcioniše u skladu sa najboljim interesima obe strane.  

Razumevanje svih delova ličnosti

Kako bi rad na sebi bio uspešan, potrebno je da razmemo sve delove svoje ličnosti –  sve razloge, osećanja, strahove, doživljaje koji utiču na nas.

Ne možemo izgraditi poverenje u sebe tako što ćemo agresivno pristupati bilo kojem delu svoje ličnosti. Potrebno je da razumemo zašto je do koflikta uopšte došlo.

Svaki deo ličnosti postupa u skladu sa svojim uverenjima šta je najbolje za nas

Bez obzira da li smatramo da je Umetnik ili Ekonomista “protiv nas”, zapravo obe strane postupaju onako kako veruju da je najbolje za nas.

Dakle, oni nisu protiv nas, oni se jednostavno ne slažu oko činjenice šta je to najkorisnije za nas.

Slušajte svoja osećanja

Naše emocije uvek imaju važne poruke za nas. Ali, bitno je da ne budemo njihovi robovi, niti da ih potpuno ignorišemo.

Emocije su zapravo kompasi koji nas vode kroz život. One su nosioci subjektivne istine, uvek su tu sa razlogom i predstavljaju refleksije naših misli i stavova.

Zato je važno da ih budemo svesni, i nikako ne stavljamo “pod tepih”. Neophodno je da zaista čujemo i razumemo sve delove naše ličnosti koji nam kroz emocije saopštavaju svoje stavove. Upravo zato je razumevanje osećanja važan deo rada na sticanju poverenja u sebe.

Samopouzdanje i Poverenje u sebe su neraskidivo povezani

Kada nam nedostaje poverenje u sebe, sasvim sigurno imamo problem i sa samovrednovanjem. U pitanju je srozavanje i nipodištavanje vrednosti sopstvene ličnosti. A jedan od razloga zašto nam nedostaje poverenje u sebe jeste to što ne vrednujemo svoje sposobnosti, talente, vrline, namere. Dakle, kada radimo na svom samopouzdanju, radimo na poverenju u sebe.

Samopouzdanje možemo izgraditi tako što ćemo se posvetiti tome da prepoznamo i slavimo svoje talente, snage, dobre namere. Jednostavno – sve ono što je pozitivno u nama i što nas motiviše. Potrebno je da se fokusiramo na ono u čemu smo zaista dobri i u čemu uživamo. Kada prepoznamo šta je to u čemu smo dobri, šta nam “ide od ruke”, potrebno je i da postavimo sebe u okolnosti i među ljude koji cene upravo te kvalitete.

Preuzmite rizik

Kako bismo razvili poverenje u sebe neophodno je da se izlažemo rizicima, uprkos strahu od “grešaka”.

Jednostavno, ukoliko bežimo od rizika, ne pružamo sebi mogućnost da budemo pobednici. I sasvim je sigurno da ćemo se zato osećati loše.

Iako izlaganje rizicima može biti zastrašujuće – to je jedan od najboljih načina da izgradimo poverenje u sebe. Jer sve dok ne preuzmemo rizik ne možemo da znamo za šta smo sve sposobni. Nećemo verovati u sebe sve dok ne preuzmemo rizik i tako dokažemo sebi da mi to možemo.

Ne postoji “prava odluka”, postoji jedino “naša prava odluka”

Kada nemamo poverenja u sebe, imamo običaj da postupamo onako kako nam drugi kažu da je ispravno. I obično smo prezauzeti činjenicom da moramo napraviti “dobar izbor” ili “pravu odluku”. A ovo nas zaista može paralizovati. Za posledicu, dolazi do toga da se toliko plašimo pogrešne odluke – da se potpuno prepuštamo tuđem mišljenju, radije nego da stvorimo sopstveno.

Ovo možemo prevazići tako što ćemo slušati tuđa mišljenja, ali nećemo donositi zaključke o tome koje je dobro za nas, a koje ne. Već ćemo koristiti dobijene informacije da donesemo sopstvenu odluku.

Takođe, važno je da shvatimo da nikada nećemo imati dovoljno informacija da budemo 100% sigurni da smo doneli “pravu odluku”. Zato treba da tražimo svoju pravu odluku, a ne savršeno tačno rešenje. Uz to, treba da imamo u vidu da naša prava odluka nije konačna, već se menja zajedno sa nama. Kako mi postajemo drugačiji, razvijaju se i naše odluke.

Kreirajte listu stvari za koje imate poverenje u sebe

Dok pokušavamo da izgradimo poverenje u sebe, imamo običaj da se fokusiramo u potpunosti na sve ono što u nama budi nesigurnost. Na taj način, nepoverenje u sebe sve više raste.

Zato, umesto hranjenja ove percepcije, treba da usmerimo pažnju na stvari za koje već verujemo u sebe. Kada ih stavimo na papir uvidećemo da su i one tu i zaslužuju našu pažnju i divljenje.

Postavite granice

Da bismo pravilno postavili granice potrebno je da izgradimo sopstvenu autentičnost.

Ovde je važno da razumemo da granice nisu neki bedemi koje postavljamo, već zamišljene linije koje nas određuju kao ličnosti. Pomoću njih definišemo svoju sreću, osećanja, misli, integritet, želje, potrebe. A sve to čini našu autentičnost.

Dakle, svako od nas je autentičan i ima svoje jedinstvene granice. I što više živimo u skladu sa svojom autentičnošću, što više sebe razumemo i prihvatamo – imamo i više poverenja u sebe.

Građenje poverenja u sebe je proces. Nije u pitanju nešto što se događa preko noći. Poverenje u sebe je rezultat postepenog poboljšanja naših unutrašnjih odnosa, preuzimanja rizika, pažljivog slušanja sebe i prihvatanja sopstvene autentičnosti.

O ovim i sličnim temama pričamo i u Fejsbuk grupi Put Autentičnosti. Cilj grupe je da podrži i podstakne razmenu na putu individuacije i rada na sebi. 

Grupu možete pronaći na sledećem linku : https://www.facebook.com/groups/201390655129347