Emocionalna inteligencija je termin koji sve češće možemo da čujemo i većina verovatno već ima neku intuitivnu predstavu o značenju EI. Emocionalna inteligencija ukratko predstavlja čovekovu sposobnost da pravilno identifikuje, razume i postupa u skladu emocijama, svojim i tuđim.

Pre svega treba da razumemo da su, bili mi svesni ili ne, emocije prisutne, kako u nama samima tako i u ljudima sa kojima imamo interakciju, one su sastavni deo našeg postojanja i njihovo dejstvo nama može biti jasno ili ne. Ako nemamo razvijenu emocionalnu inteligenciju mi ćemo i dalje biti pod uticajem emocija, samo toga nećemo biti svesni, one će tada imati implicitno dejstvo.

Osobe sa razvijenom mentalnom inteligencijom uglavnom imaju razvijenu i sposobnost empatije, koja nije isto što i EI. Empatija predstavlja sposobnost razumevanja šta druga osoba proživljava i oseća iz njihove tačke gledišta.

Samosvesnost je još jedna od karakteristika emocionalno inteligentnih ljudi. Razumevanjem sebe, sopstvenih motiva koji nas pokreću, dopuštanjem proživljavanja emocija mi zapravo razvijamo kapacitete da se saosećamo sa drugime. Poznata nam je ona teza da ako ne prihvatamo sebe ne možemo ni prihvatiti druge, slično tome, mi ćemo teško razumeti u drugome, ono što ne razumemo u sebi.

Kako bismo bolje razumeli sebe, neophodno nam je da prihvatamo sebe. Što više elemenata sebe ne prihvatamo imamo izraženiju potrebu da obmanemo sebe, samim tim i sopstveno razumevanje je ugroženo, a kao što je gore pomenuto time je ugroženo i razumevanje drugih.

Emocionalna inteligencija je skup osobina i veština koje nam pomažu da adekvatno percipiramo situaciju i pozicije učesnika, da reagujemo u skladu sa važnošću koju ta situacija iziskuje, da je ne umanjujemo niti preuveličavamo.

Nemaju svi podjednako razvijenu emocionalnu inteligenciju, što je sasvim u redu, jer ovo je nešto što se može razvijati kroz život. Emocionalna inteligencija razvija se kako kroz rad na što boljem upoznavanju sebe, da li samostalno ili uz pomoć terapeuta, ali i u interakciji sa ljudima u našoj sredini. Greške koje pravimo i njihovo rasvetljivanje u ovom procesu, ključ su za dalje razvijanje emocionalne inteligencije. Ova vrsta inteligencije nije nešto što se može savladati isključivo teorijskim pristupom bez interakcije, jer interakcija i odnosi su teren na kojima se EI primenjuje, razvija, a isto tako odnosi sa drugima, ali i naš odnos sa samim sobom imaće mnogostruku dobit ako se upustimo u preispitivanje i dalji razvoj svoje emocionalne inteligencije.