Problemi između roditelja i dece su neizbežni, ali građenjem kvalitetnih odnosa u kojima postoji realno interesovanje, uključenost, emocionalna otvorenost i poverenje i roditelja u dete i deteta u roditelje te probleme možemo iskoristiti kao razvojne šanse. Pogledajte na koje sve načine možete aktivno učestvovati u građenju baš takvih odnosa, ne možemo podrazumevati vezu sa svojim detetom, već se moramo truditi da je aktivno gradimo i modifikujemo kako se razvijamo.

 1.     Uključite ih u svakodnevne aktivnosti.
  Aktivnosti kao što su pranje, sudova, kuvanje, odlazak u nabavku mogu ići poprilično sporije ako su deca uključe u njih kada su još uvek mala, međutim često zarad praktičnosti tada žrtvujemo potencijalni prostor za povezivanje. Uključivanjem dece u ovakve aktivnosti gradimo međusobnu komunikaciju, razvijamo dečije sposobnosti za saradnju, toleranciju, ali ih i osnažujemo za samostalno delovanje.
 2.     Podelite sa njima svoje probleme na adekvatan način.
  Roditelji često od dece kriju probleme pred kojima se nalaze ili ih na decu prenose u prevelikoj meri. Bitno je povremeno sa decom podeliti neku nedoumicu ili problem pred kojima se nalazimo, naravno u skladu sa njihovim uzrastom i mogućnošću poimanja situacije. Na ovaj način učimo ih da su problemi nešto o čemu se razgovara, nešto što je rešivo, da je u redu zatražiti pomoć ili savet.
 3.     Zavirite u njihov svet.
  Vrlo često u brzini i pod pritiskom savremenog tempa života roditelji propuste taj prozor u vremenu kada su deca razvila neka svoja specifična interesovanja i kada su i dalje motivisana da i roditelje uključe u njih. Neka vaša svesna odluka bude da uložite svoju pažnju i trud da saznate šta je ono što vaše dete interesuje. Čak i ako u početku to deluje kao nešto što vas apsolutno ne interesuje, pružite priliku da istražite taj novi svet u koji vas vaše dete uvodi, sigurno će makar neki aspekt probuditi vašu iskrenu radoznalost.
 4.     Razvijajte svoje rituale i tradicije.
  Iako je bitno učestvovati u zajedničkim porodičnim aktivnostima, pokušajte da istražite šta je ono što vi i vaše dete, svako pojedinačno, možete razviti kao specifičan ritual, vašu posebnu aktivnost ka kojoj oboje gradite zajedničko interesovanje. Ne moraju svi članovi porodice učestvovati u svim aktivnostima, u redu je da istražite različite aspekte individualnosti koje ispoljavate. Ovo može biti bavljenje nekim sportom, šetnja po parku, hranjenje labudova, odlazak na pijacu, obilazak muzeja ili neki zajednički hobi.
 5.     Učite da slušate.
  Kada dete dođe u porodicu, roditelj postaje onaj koji sve zna, onaj koji po svojoj poziciji ima sve odgovore i koji određuje stvarnost, međutim kako dete raste i razvija svoju individualnost moramo se podsećati da slušamo. I ono što je još bitnije, moramo se truditi da razumemo, nećemo se uvek slagati, ali je bitno uložiti trud da razumemo poziciju deteta. Kako dete raste i razvija se, tako se razvija i roditeljska uloga, roditelj mora evoluirati zajedno sa svojim detetom, zato ostavite otvorene svoje kapacitete za učenje i razvoj, a to ćete najbolje postići ako se trudite da saslušate i razumete svoje dete.