Mehanizmi odbrane su nesvesni načini reagovanja i postupanja na različite frustracije. Svakodnevnica i  problemi sa kojima se čovek suočava, doprinose tome da sami razvijamo ,,otpor” koji se odvija izvan granica svesnog. Glavni inicijator u borbi sa negativnim mislima i osećanjima jeste ego – deo naše ličnosti koji ima zadatak da balansira svesno i nesvesno, realnost i fantazije.  Kako bi izbegao neprijatna stanja, ego pokušava da se oslobodi potisnutih osećanja i ispolji ih u što ,,pristupačnijem obliku”.

Potiskivanje ili represija prethodi svim mehanizmima odbrane. To je univerzalan psihički proces pa se smatra jednim od glavnih mehanizama.  Potiskivanjem, osoba sprečava da neprijatne i nelagodne misli i sećanja, dopru  do njegove svesti. To se obično manifestuje na dva načina:

  1. Cenzura – zaboravljanje negativnih iskustava,
  2. Odbrana – otpor prema potisnutim negativnim iskustvima.

      Sadržaju koji je neka osoba potisnula, oduzima se svesno sećanje ali energija koju je afekat stvorio, nikuda nije potisnuta, već je samo premeštena u oblast nesvesnog.

Prednosti metode potiskivanja jesu te što osoba uspeva da na trenutak zaustavi anksioznost ali je sa druge strane ego izložen velikom trošenju psihičke energije, pa je samim tim  onemogućen da realizacije  kontruktivne aktivnosti.  Funkcija potiskivanja je u tome da se zaštiti vlastita ličnost od socijalne i lične evaluacije. Koliko će neko potiskivati zavisi od društvenih, kulturoloških i intrapsihičkih faktora. Neki od primera mehanizma potiskivanja u svakodnevnom životu su: omaške u govoru, zamena reči, zaboravljanje imena, izostavljanje slova, pogrešno oslovljavanje, zaboravljanje…

Iako veoma korisno, potiskivanje ostavlja i svoje posledice i zato je veoma korisno i oslobađajuće doći u kontakt sa svojim potisnutim sadržajima i emotivnim nabojem koji je za njih vezan. Tokom sazrevanja i psihoterapije, osoba je spremna da se suoči sa potisnutim sadržajima, da oslobodi taj emotivni naboj, ličnu energiju koja je za njih vezana i prevaziđe problematike koje leže u korenu potiskivanja. Ovaj proces omogućava osobi da iskusi sasvim nove dimenzije svoje ličnosti i života.