Više puta smo pričali na blogu o mehanizmima odbrane, kao nesvesnim načinima reagovanja na određene frustracije koje nam se dešavaju a sve u cilju oslobađanja od tenzije i obezbeđivanja prihvatljivog ponašanja u svojoj sredini.

Neka osnovna podela mehanizama odbrane je na zrele i nezrele, odnosno na one koji manje ili više krive realnost tj. koji su manje ili više, uslovno rečeno štetni po nas. 

O samoj podeli mehanizama ću pisati u nekom od narednih tekstova, a sada bih volela da istražimo temu jednog od najadaptibilnijih mehanizama, čije ispoljavanje ne donosi negativne efekte. Sigmund Frojd ga je smatrao najpozitivnijim i najzdravijim, a reč je o sublimaciji.

SUBLIMACIJA je nesvesni odbrambeni mehanizam koji podrazumeva pretvaranje neprihvatljivih impulsa i primitivnih nagona u pozitivne, društveno prihvatljive radnje. Preusmeravanje neprihvatljivih ili bolnih nagona u produktivnije pomaže osobi da kanališe svoju energiju koja će biti iskorišćena na način da osoba neće osećati anksioznost i koji joj neće prouzrokovati štetu. Ovi neprihvatljivi impulsi su emocije poput agresivnosti, ljutnje, razočaranja, tuga, frustriranost, neostvarena seksualna želja, ljubomora, zapravo bilo šta s čim nam je teško da se nosimo. 

Tipičan primer sublimacije bi bio usmeravanje seksualnih frustracija ili agresivnog impulsa ka sportskim, umetničkim ili intelektualnim aktivnostima. 

Agresivni porivi mogu biti usmereni u sportske aktivnosti, što je svakako društveno poželjnije i prihvatljivije i za šta pri tom osoba često bude hvaljena i nagrađivana. Prema Frojdu, mnoga umetnička dostignuća su posledica preusmeravanja seksualne energije (libida) u druge poželjnije kanale. Neizražene emocije ili seksualna tendencija prema nekome, često je dovodila do sublimacije kroz stvaranje umetničkih dela. Iako je često zastupljena u umetnosti, ne dešava se samo među genijalnim umetnicima, sublimacija je česta i u realnom životu u svim onim primerima gde čovek nađe način da zadovolji sebe na indirektan prihvatljiviji način. Da li vam se dešavalo da imate nekoga koga jako volite a prema kome ne možete da izrazite ljubav iz određenih razloga, pa ste krenuli da pišete pesme, slikate, kuvate ili da se bavite bilo kojim drugim radom koji ne mora biti umetnički?

Iako sublimacija funkcioniše na nivou podsvesti, značajno je identifikovati ove nagone i pokušati ih kanalisati u pozitivan čin. Prema psihoanalitičkoj teoriji Sigmunda Frojda život u civilizaciji je naterao čoveka na sublimaciju i da sublimirane aktivnosti znače odricanje od najdublje ljudske prirode. Oslobođena  energija se pretače u nešto što je korisnije, te je sublimacija zapravo težnja ka ostvarivanju viših ciljeva.

Da li vi možda možete da osvestite neku sublimaciju u svom životu? Da li možete da primetite da kada se osećate usamljeno ili razočarano uzmete da očistite stan ili ormar ili pak krenete sa rigoroznim treninzima?

Nastavićemo da istražujemo i u daljim tekstovima mehanizame odbrane jer je ovo izuzetno važna tema koja svima može da koristi. Kada su nam stvari poznate, onda se ruše otpori ka promenama koje vode ka napretku i ličnom rastu.