Introvert i ekstravert su pojmovi koje veoma često čujemo i za koje se vezuje puno predrasuda. Od toga šta zapravo označavaju, pa sve do generalizovanja ličnosti i razmišljanja o njihovim krajnostima.

Mi ćemo u današnjem tekstu pretežno govoriti o načinu na koji ih je Jung posmatrao i definisao.

Dakle, prema Jungovom stanovištu postoje dva međusobno isključiva stava – ekstraverzija i introverzija. On je ekstraverziju definisao kao usmerenost na informacije koje dolaze iz spoljašnjosti, a introverziju smatra fokusiranom na doživljavanje stimulusa. Tako se introverti osećaju prijatno u svom unutrašnjem svetu misli i osećanja, a spoljašnji svet vide na isti način na koji ga i doživljavaju. Sa druge strane, ekstroverte više zanima spoljašnji svet i njihov uticaj na njega. Zanimljivo je da iako je Jung ovako definisao ove pojmove, istovremeno je izjavio da potpuni ekstrovert kao ni potpuni introvert ne bi opstali.

Međutim, danas postoji nekoliko različitih stavova o značenju ovih termina.

Možda najpoznatije od svih tumačenja jeste bihejviorističko. Ono se oslanja na to koliko je osoba društvena i kako se ponaša. Ovde se ektrovertima pripisuje to da su izrazito društveno aktivni i uključeni u spoljašnji svet. Vole da budu deo grupe ili zajednice, kao i to da ih samoća užasava i otuđuje od njihovog unutrašnjeg “ja”. Introverti se opisuju kao osobe kojima je ugodnije da žive samostalno i nezavisno od društva. I to da su u društvu rezervisane i stidljivije. Ipak, ovo tumačenje nije nužno najbliže Jungovoj originalnoj definiciji.

Naime, neka tumačenja Jungove zamisli ukazuju na razlike u procesu stvaranja mentalne energije. Dakle, govore o načinu na koji se osoba odnosi prema spoljašnjem svetu, u odnosu na svoj unutrašnji tj. mentalni svet. Prema tome, ekstorverti svoju energiju obnavljaju kroz interakciju sa drugim ljudima, a introverti to čine u tišini i samoći.

Takođe, važno je da napomenemo da, prema Jungu, niko od nas nije u potpunosti ekstrovertan ili introvertan, već se povezujemo sa jednim ili drugim stavom. U svakoj osobi postoji nesvesni deo ličnosti, koji nije svestan misli i osećanja sve vreme, ali itekako utiče na naše ponašanje i život. Polazeći od ovog gledišta, osoba može imati kontrolu nad svojim mentalnim svetom ukoliko sagledava svoju ličnost i pravilno koristi elemente oba stava. Na primer, tipičan ekstrovert zavisi od svog spoljašnjeg okruženja. Ali, postoje trenuci kada se rešenje naših problema nalazi u nama, a ne u okolini. Tada bi osoba uz primenu introspekcije pomogla sebi i spasila se nemira. Sa druge strane, introvert jako zavisi od spostvenih misli i osećanja, i često ima tendeciju izolovanja kada prolazi kroz teške životne faze. Ovde, ukoliko osoba radi na aktiviranju ekstraverzije u sebi – odlučiće da razgovara sa drugima o svojim problemima i strahovima. Na taj način dobiće rešenje ili drugačiju perspektivu koja joj može pomoći da iz drugačijeg ugla sagleda problem.

Dakle, na svakome od nas je da se posvetimo odabiru stava koji odgovara situaciji u kojoj se nalazimo.

Podela na ekstroverte i introverte ne bi trebalo da bude isključiva. Jednostavno, ljudi najčešće ne pripadaju samo jednoj krajnosti polariteta. Moje tumačenje poklapa se sa mišljenjem da nam ekstraverzija i introverzija govore o tome na koji način ljudi obnavljaju svoju energiju. Dakle, da li je to u bivanju sa sobom ili sa drugim ljudima, više nego što nam govori o drugim temama.

Kada razmišljam o ovim pojmovima, ne doživljavam ih kao kategorije, već kao jednu dimenziju na kojoj smo svi negde pozicionirani, i ne smatram da smo trajno na jednoj poziciji, čitavog života klizimo na jednu i drugu stranu, nekada čak i na dnevnom nivou, a posebno u zavisnosti od životne faze i okolnosti.

Na svima nama je da upoznajemo sebe i svoje postupke. Da ne ograničavamo svoju ličnost na jedno određenje, već da je slobodno oblikujemo kroz život. Razmislite za sebe gde se nalazite na ovoj duži i da li imate osećaj da se vaša pozicija menja?

Ukoliko ste zainteresovani za ove teme možete se pridružiti Facebook grupi Put Autentičnosti koja ima za cilj da podrži i potstakne razmenu na putu individuacije i rada na sebi. Grupu možete pronaći na sledećem linku : https://www.facebook.com/groups/201390655129347/