Blog

/Blog

5 načina kako da ostvarite bolji odnos sa svojim detetom

August 20th, 2019|Blog|

Problemi između roditelja i dece su neizbežni, ali građenjem kvalitetnih odnosa u kojima postoji realno interesovanje, uključenost, emocionalna otvorenost i poverenje i roditelja u dete i deteta u roditelje te probleme možemo iskoristiti kao razvojne šanse. Pogledajte na koje sve načine možete aktivno učestvovati u građenju baš takvih odnosa, ne možemo podrazumevati vezu sa svojim detetom, već se moramo truditi da je aktivno gradimo i modifikujemo kako se razvijamo. […]

Senka

August 12th, 2019|Blog|

Svaka ličnost ima senku. Ovom temom pre svega se bavio i u velikoj meri je popularizovao Jung. Senka predstavlja delove ličnosti koji su sakriveni od svesti, delove na koje nije pala “svetlost”svesti, to su delovi ličnosti sakriveni od ega. Prema Jungovoj perspektivi senka ne sadrži nužno samo loše delove ličnosti, ali uglavnom su to delovi ličnosti koji su iz određenih razloga nepoželjni. Ovi skriveni aspekti ličnosti mogu biti odbačini jer osobu čine “lošom” u očima drugih i svojim, jer je čine ranjivom, izloženom, čudnovatom itd. Zajednički činilac svim ovim potencijalima je to što ti skriveni aspekti čine osobu potencijalno odbačenom, nepoželjnom od strane društva, ili od strane sebe (preko internalizovanih kriterijuma društva). […]

Emocionalna inteligencija i odlike emocionalno inteligentnih ljudi

August 7th, 2019|Blog|

Emocionalna inteligencija je termin koji sve češće možemo da čujemo i većina verovatno već ima neku intuitivnu predstavu o značenju EI. Emocionalna inteligencija ukratko predstavlja čovekovu sposobnost da pravilno identifikuje, razume i postupa u skladu emocijama, svojim i tuđim. […]

Strah od bliskosti

July 23rd, 2019|Blog|

Odnosi u kojima se ostvaruje prava bliskost su odnosi u kojima osećamo sigurnost da iskažemo svoju punu ličnost sa svim aspektima, onim koji se smatraju boljim i onim koji se smatraju lošijim. U odnosu u kojm postoji bliskost ne postoji strah od odbacivanja nakon sagledavanja neke strane ličnosti koja je “neprihvatljiva”. […]

5 načina da umanjite brigu

July 17th, 2019|Blog|

Zabrinutost je normalna pojava svakodnenog života, zavisno od karaktera, osećaja lične odgovornosti ali i objektivnih pritisaka kojima osoba može biti izložena, briga će biti izražena u manjem ili većem stepenu. Zabrinutost postaje problem kada ona postane prekomerna, hronična i kada počne da blokira osobu u svakodnevnom funkcionisanju. Ovo stanje može negativno uticati na produktivnost, socijalni život, bliske odnose, odnos prema sebi, kao i na zdravlje. Kada smo konstantno u stanju zabrinutosti organizam je pod dugotrajnim uticajem kortizola – hormona stresa, što se može negativno odraziti na organizam u celini, najčešći problemi su hormonski poremećaji, problemi sa spavanjem, razdražljivost, problemi sa varenjem itd. […]

Persona, maska – lice koje predstavljamo svetu

July 9th, 2019|Blog|

Verovatno ste do sada upoznati sa nekom načelnom konceptom pojma “persona”. Maska koju prikazujemo spoljnom svetu često možemo doživeti kao naš celokupni identitet, ovakva postavka vodi do zanemarivanja našeg sveobuhvatnog, kompleksnog bića što se može manifestovati različitim, u intenzitetu i obliku psihičkim problemima.  […]

Racionalizacija – male bele laži ili nešto dublje?

July 2nd, 2019|Blog|

Iako za racionalizaciju možda niste čuli, svakako ste nekada u životu koristili ovaj mehanizam odbrane. Najgrublje rečeno racionalizacija predstavlja – smišljanje izgovora. To je racionalno [...]

Mehanizmi odbrane – intelektualizacija

June 25th, 2019|Blog|

Mehanizmi odbrane predstavljaju određene obrasce kojima pribegavamo kako bismo sačuvali svoj ego od neprihvatljivih elemenata stvarnosti ili nepomirljivih delova nas samih. Uloga ovih mehanizama je kao što im i ime govori, odbrambena, odnosno zaštitna, iako na duže staze gledano kada se svede računica, njihovo delovanje nam više šteti nego koristi, mehanizmi odbrane su nam ipak neophodni. Oni nam omogućavaju da u svom tempu prihvatamo stvarnost, sebe i svoju poziciju u stvarnosti koja nas okružuje. […]

Bes i depresija

June 18th, 2019|Blog|

Kada pomislimo na depresiju, pomislimo na simptome kao što su bezvoljnost, manjak energije, nedostatak motivacije, tuga, osećaj bespomoćnosti i beznađa, na prvi pogled bes se i ne uklapa u tu sliku. Bes sa sobom nosi energiju koja je na drugoj strani skale, pre svega bes predstavlja visok intenzitet energije, a depresija nedostatak iste, pa kakve onda veze ova dva naizgled suprotna stanja imaju? Možemo razlikovati dva mehanizma povezanosti depresije i besa. S jedne strane bes može biti pokrivna emocija za depresiju, dok sa druge neispoljeni bes može biti uzrok nastale depresije. […]

Unutrašnji kritičar

June 11th, 2019|Blog|

Kada posegnete za čašom vode, da li promišljate pokret? Naravno da ne, ova radnja je apsolutno automatizovana, davno uvežbana i usvojena, pokret je automatski, iako podsvesno naš mozak uzima u obzir položaj našeg tela, veličinu i težinu čaše sa vodom, proračunava koju ruku je bolje pružiti i kojom jačinom uhvatiti čašu. Mi ovih procesa nismo svesni, jer naprosto kada bismo se bavili gomilom takvih kalkulacija na dnevnom nivou mozak bi nam bio preokupiram i izbio bi „kratak spoj“ ili bismo mi bili nefunkcionalni u sredini u kojoj živimo. […]