Život porodice se tokom vremena odvija kroz specifične faze razvoja koje se zovu životni ciklusi porodice. Svaka faza razvoja porodičnog sistema ima svoje zadatke i izazove koje porodica treba da reši i zadovolji kako bi funkcionalno prešla u narednu fazu životnog ciklusa. Ti zadaci i izazovi se mogu nazvati i razvojne krize.Svaka faza testira funkcionalnost porodice. Po završetku jedne životne faze dolazi do destabilizacije sistema. Da bi se prešlo u narednu fazu, pred porodicu se stavlja zahtev za promenom, prilagođavanjem i menjanjem strukture i organizacije u odnosu na njene potrebe, potrebe svakog člana posebno, a i potrebe okoline.

1.Početna porodica – sklapanje braka i učenje partnera da funkcionišu kao dijada što znači uspostavljanje granica prema roditeljskim porodicama tj.porodicama porekla; zatim uspostavljanje granica prema spolja (komunikacija, stil života, pravila, odnos prema prijateljima i sl.); zatim, strukturisanje vremena, sistema vrednosti, uspostavljaju se kompromisi.

2.Porodica sa malim detetom obuhvata trudnoću, rađanje prvog deteta i period do predškolskog uzrasta prvog deteta (3-5 god.).Porodica može maksimalno da stimuliše ili da inhibira razvoj.Može da podstiče pozitivno ponašanje, da preusmerava negativno i stimuliše nove obrasce ali može i da blokira buduću adaptaciju dece.U modernoj porodici u kojoj oba roditelja rade, borba se najčešće vodi oko toga ko će preuzeti odgovornost i poslove oko dece.Tradicionalna porodica je podsticala da majke preuzmu najveću odgovornost za odgajanje dece.Roditeljstvo je snažan generator razvoja i jedna od nalepših ali i najzahtevnijih „obaveza“ u životu čoveka.

3.Porodica sa predškolskim detetom traje do polaska deteta u školu.Ovo je bitna faza za psiho-seksualni razvoj dece.Psihoanalitičari smatraju da se u ovoj fazi razrešavaju konflikti sa istopolnim roditeljem u „borbi“ za roditelja suprotnog pola.Ova faza može da aktivira eventualne nerešene slične probleme i kod roditelja i da uzrokuje probleme vezane za roditeljstvo ali i aktivira bračne probleme koji nisu rešavani u prethodnom periodu.

4.Porodica sa školskim detetom je veoma važna faza jer u porodicu ulazi školski sistem.Dete započinje proces socijalizacije jer u njegov svet ulaze školski drugovi, njihovi roditelji, učitelji i nastavnici.Roditelji u ovoj fazi imaju više vremena da se posvete profesionalnim aktivnostima.U ovoj fazi se prodice najčešće javljaju zbog problema sa detetom (problemi u školi, problemi u ponašanju i sl.) međutim iza problema deteta je gotovo uvek nerešen roditeljski ili bračni konflikt.

5.Porodica sa adolescentom je period od ulaska deteta u pubertet do odlaska deteta iz kuće.Buran period u kojem i porodica ulazi u novi proces reorganizacije. Roditelji više nisu autoriteti i adolescenti otvaraju porodicu za čitav niz novih vrednosti – uvode nove prijatelje, novu muziku, donose nove stavove.Adolescenti teže nezavisnosti i samostalnosti i pomeranju granica ali je veoma bitno uz davanje veće nezavisnosti istovremeno i zadržati granice i strukture da bi se omogućio kontinuiran razvoj porodice.U ovoj fazi se često dešava pobuna protiv roditelja ali to je gotovo uvek način na koji adolescenti razvijaju svoj identitet. Neretko se roditeljima u ovoj fazi dešavaju krize srednjeg doba koje mogu da rezultiraju preuređenjem odnosa u braku ali i razvodom.

6.Rasturanje porodice – odlazak dece od roditelja je normalan proces.Način na koji mladi čovek napušta porodicu u velikoj meri određuje njegov budući život (sposobnost za brak, porodicu, druženje, profesionalni rad).U nekim porodicama ova faza se doživljava kao period uživanja u kojem roditeljski par može da se posveti sebi i svojim hobijima a kod drugih ovaj period stvara osećanje praznine i gubitka, dovodi do depresije partnera ili čak do dezintegracije.

7.Postroditeljska porodica – sindrom praznog gnezda.Situacija je teža kada se u ovom stadijumu izgubi partner ili kada se ne može realizovati u ulozi bake i deke.

8.Ostarela porodica je period smanjenja ekonomskih prihoda, opadanja funkcionalnih sposobnosti zbog starosti i pojava bolesti.Mnogo je delikatnih odluka u ovoj fazi – ko će, gde, kako negovati ostarele roditelje?