Tokom trudnoće žena prolazi kroz mnogobrojne promene. Stvara se specifičan kompleks koji obuhvata telesne, fiziološke, hormonske, psihičke i naravno emocionalne promene, koje međuzavisno utiču jedne na druge. U određenoj meri normalan je razvoj zabrinutosti u vezi sa neizvesnošću toka trudnoće i samog porođaja, dok god stresogena reakcija prouzrokovana brigom ne utiče znatno na bebu i majku. Bitno je da razumemo odakle ova zabrinutost potiče i kakav njen dalji uticaj na trudnoću, porođaj i materinstvo mogu biti?

Od detinjstva žene su prevashodno izložene porukama koje oblikuju pojmove „trudnoća“ i „porođaj“ kao nešto negativno. Mahom scene porođaja u filmovima i serijama praćene su vriskom i onesvešćivanjem. Sa više emocionalnog naboja i detalja su nam pričane priče o teškim i komplikovanim trudnoćama i porođajima, nego o onim koji su prošli prirodno. Ovi i mnogi drugi faktori kojima je žena izložena, utiču na između ostalog dve stvari:

                – Pojačano lučenje hormona stresa;

                – Smanjenu sposobnost organizma da prevaziđe stres;

Zavisno od individualnih specifičnosti ličnosti, ovi faktori mogu doprineti jačanju stanja zabrinutosti u vezi sa tokom trudnoće, porođaja, a kasnije i samog materinstva. Kao samoostvarujuće proročanstvo, faktori stresa negativno će uticati na razvoj ploda, doživljaj bolja pri porođaju biće jači – usled nemogućnosti da se prevaziđe stresna reakcija i da se telo svesno relaksira, a prilagođavanje na materinsku, novu ulogu, biće otežano i praćeno strahom.

Kako bi se zaustavio ovaj samoojačavajući ciklus, neophodno je otkriti i izmeniti uverenja koja se nalaze iza primarne stresne reakcije, kao i stvoriti nova, ohrabrujuća i osnažujuća uverenja na čijim će temeljima žena graditi zdrav odnos prema promenama koje joj se dešavaju.

Upravo u otkrivanju, menjanju i stvaranju novih uverenja dokazani saveznik je hipnoterapija. Sigurno okruženje i odnos poverenja između terapeuta i klijentkinje dopuštaju da u stanju pojačane sugestibilnosti pomažuća uverenja budu poslata u podsvesni um odakle upravljaju telom, mišljenjem i osećanjima.

Hipnoterapija ima dokazani učinak u tretiranju anksioznosti, u kombinaciji sa psihoterapijom, možemo doći do uzroka koji provociraju stresnu reakciju i na taj način razrešimo neosvešćene strahove i blokade. Takođe, ovakvim pristupom u stanju smo da razvijemo kapacitete za iznalaženje na kraj sa nekim budućim stresnim situacijama.

Progresivna mišićna relaksacija, koja je sastavni deo Hipnoze povoljno utiče na nervni sistem, kao i na lučenje kortizola – hormona stresa. Mišićna relaksacija je tehnika, koja je izuzetno bitna tokom samog porođaja, pogotovo u fazi kontrakcija, kada je neophodno da se kiseonik ne “razbacuje” na zgrčene mišiće periferije, već da ide u mišićni zid materice i time značajno umanji doživljaj bola.

Uzroci zabrinutosti u trudnoći kao što smo videli su različiti i njihov uticaj na bebu, majku i okruženje mogu biti manje ili više ozbiljni. Hipnoterapija ovoj problematici prilazi upravo uzimajući u obzir raznovrsnost uzroka. Pružajuci sveobuhvatan pristup i rešenja koja gledaju dalje od pukog uklanjanja posledica.