Tehnika Emocionalne Slobode EFT

E.F.T. {i ef ti} – Emotional Freedom Techniques – Tehnika Emocionalne Slobode temelji se na tradicionalnim principima akupunkture udruženi sa principima psihoterapije.
Lako se primjenjuje, lako se uči i vrlo je prijatna. Sastoji od jednostavnog procesa tapkanja po akupunkturnim tačkama na licu I tijelu, uz izgovaranje odredjenih rečenica i osvešćivanjem unutrašnjih procesa. Ne koristimo igle, nego jagodice prstiju.
EFT – Tehnika Emocionalne Slobode, zasniva se na balansu psihe i tela.
Stimulacijom energetskih meridijana (tapkanjem) i mentalnim fokusiranjem na problem taj se poremečaj u sistemu ublažuje sve dok ne postignemo potpunu slobodu od tog specificnog problema.
EFT pripada novoj grupi tehnika i protokola, pod nazivom Energetska Psihologija.
Uspješno se primjenjuje kod nelagodnih emocija. Moderna zdravstvena istraživanja pokazuju da je vise od 85% fizikih i zdravstvenih prblema prouzrokovano na emocionalnoj razini. (Opis tehnike preuzet je sa stranive Liv Delicious, kratak je i jasan opis tehnike, a već rečeno ne treba ponovo izmišljati).


Što se sve može primenom EFTa?
* izgraditi samopouzdanje i samopoštovanje
* poboljšati koncentraciju
* osloboditi se bola
* osloboditi se stresa
* osloboditi se strahova i fobija
* osloboditi se zavisnosti (kafa, alkohol, cigarete, duvan, slatkiši, ljudi…)
* opterećujućih emocija
* ograničavajućih obrazaca ponašanja


Ukratko – tapkanje predstavlje jednu efikasnu i široko primenjivu tehniku samopomoći koja može biti pordrška i prečica u rešavanju brojnih izazova i problema. Ono što je posebno značajno kod ove tehnike je njeno trenutno delovanje i odmah vidljivi efekti. Brzo i efikasno.