Tehnika Emocionalne Slobode EFT

E.F.T. {i ef ti} – Emotional Freedom Techniques – Tehnika Emocionalne Slobode temelji se na tradicionalnim principima akupunkture.
Lako se primjenjuje, lako se uči i vrlo je ugodna. Sastoji od jednostavnog procesa tapkanja po akupunkturnim točkama na licu I tijelu. Ne koristimo igle, nego jagodice prstiju.
EFT – Tehnika Emocionalne Slobode, zasniva se na činjenici da je poremečaj u energetskom sistemu tijela uzrok svih problema i boli.
Stimulacijom energetskih meridijana (tapkanjem) i mentalnim fokusiranjem na problem taj se poremečaj u sistemu ublažuje sve dok ne postignemo potpunu slobodu od tog specificnog problema.
EFT pripada novoj grupi tehnika i protokola, pod nazivom Energetska Psihologija.
Uspješno se primjenjuje kod nelagodnih emocija. Moderna zdravstvena istraživanja pokazuju da je vise od 85% fizikih i zdravstvenih prblema prouzrokovano na emocionalnoj razini. (Opis tehnike preuzet je sa stranive Liv Delicious, kratak je i jasan opis tehnike, a već rečeno ne treba ponovo izmišljati)
Što se sve može primjenom EFTa?
* izgraditi samopouzdanje i samopoštovanje
* poboljšati koncentraciju
* osloboditi se bola
* osloboditi se stresa
* osloboditi se strahova i fobija
* osloboditi se ovisnosti (kava, alkohol, cigarete, duhan, drgoga, slatkiši, ljudi…)
* opterećujućih emocija
* ograničavajućih obrazaca ponašanja
Ukratko – tapkanjem izgradite sebe i svoj život o kojem sanjate! Brzo i efikasno.