Depresivni poremećaji su obeleženi tugom koja je dovoljno izražena ili dugotrajna da ometa funkcionisanje te ponekad smanjuje zanimanje ili uživanje u aktivnostima. Jedan od čestih depresivnih poremećaja je hronični depresivni poremećaj koji nije uvek lako prepoznati i dijagnostikovati, zato priručnik za dijagnostikovanje DSM V opisuje sledeće kriterijume:

Dijagnoza Hroničnog Depresivnog Poremećaja mora da zadovolji sve od sledećih kriterijuma (Američka psihijatrijska asocijacija, 2013).
Pojedinac mora biti u depresivnom raspoloženju veći deo dana, većinu dana tokom perioda od dve godine i to sbjektivnim merilima i na osnovu opservacije drugih ljudi. Kod dece i adolescenata, trajanje mora biti najmanje godinu dana i praćeno nervozom.

Dok je osoba depresivna, dva ili više od sledećih simptoma mora biti prisutno:

1. Slab apetit ili prejedanje.
2. Nesanica ili hipersomnija.
3. Nedostatak energije ili zamor.
4. Nisko samopoštovanje.
5. Slaba koncentracija.
6. Osećanje beznađa.
7. Tokom perioda od dve godine, simptomi nisu bili odsutni manje od dva meseca u jednom trenutku.
8. Kriterijumi za veliki depresivni poremećaj mogu da budu stalno prisutni u periodu od dve godine.
9. Pojedinac nikada nije doživeo maničnu ili hipomaničnu epizodu.
10. Kriterijumi za ciklotimični poremećaj nikada nisu zadovoljeni.
11. Kriterijumi za šizofreni poremećaj, šizofreniju, deluzioni poremećaj ili drugi psihotične poremećaje ne mogu bolje da objasne prisutne simptome.
12. Zloupotreba droga ili drugi medicinski poremećaji ne mogu bolje da objasne prisutne simptome.

Važno je primetiti ove simptome na vreme i obratiti se psihologu u ranijim stadijumima kako bi se lakše i brže problem izlečio ili u najboljem slučaju predupredio. Budite svesni svog mentalnog zdravlja i ne zaboravite da je važno brinuti o mentalnoj higijeni jednako kao i o telesnoj!