Korporativni koučing

Biznis koučing podrazumeva rad sa pojedincima ili timovima na definisanim profesionalnim temama i/ili na unapređenju određenih poslovnih veština i sposobnosti. Razvojni ciljevi pojedinaca/timova usklađuju se sa ciljevima i potrebama kompanije. Kao polazna osnova najčešće se koriste neki od poznatih i priznatih alata za procenu kompetencija/stilova ponašanja koji daju polaznu osnovu za postavljanje ciljeva i omogućavaju merenje uspešnosti samog procesa koučinga. U samu kategoriju biznis koučinga često se svrstavaju korporativni,executive, leadership koučing.