BLOG

/BLOG/

5 načina da umanjite brigu

July 17th, 2019|Blog|

Zabrinutost je normalna pojava svakodnenog života, zavisno od karaktera, osećaja lične odgovornosti ali i objektivnih pritisaka kojima osoba može biti izložena, briga će biti izražena u manjem ili većem stepenu. Zabrinutost postaje problem kada ona postane prekomerna, hronična i kada počne da blokira osobu u svakodnevnom funkcionisanju. Ovo stanje može negativno uticati na produktivnost, socijalni život, bliske odnose, odnos prema sebi, kao i na zdravlje. Kada smo konstantno u stanju zabrinutosti organizam je pod dugotrajnim uticajem kortizola – hormona stresa, što se može negativno odraziti na organizam u celini, najčešći problemi su hormonski poremećaji, problemi sa spavanjem, razdražljivost, problemi sa varenjem itd. […]

Persona, maska – lice koje predstavljamo svetu

July 9th, 2019|Blog|

Verovatno ste do sada upoznati sa nekom načelnom konceptom pojma “persona”. Maska koju prikazujemo spoljnom svetu često možemo doživeti kao naš celokupni identitet, ovakva postavka vodi do zanemarivanja našeg sveobuhvatnog, kompleksnog bića što se može manifestovati različitim, u intenzitetu i obliku psihičkim problemima.  […]

Racionalizacija – male bele laži ili nešto dublje?

July 2nd, 2019|Blog|

Iako za racionalizaciju možda niste čuli, svakako ste nekada u životu koristili ovaj mehanizam odbrane. Najgrublje rečeno racionalizacija predstavlja – smišljanje izgovora. To je racionalno [...]

Mehanizmi odbrane – intelektualizacija

June 25th, 2019|Blog|

Mehanizmi odbrane predstavljaju određene obrasce kojima pribegavamo kako bismo sačuvali svoj ego od neprihvatljivih elemenata stvarnosti ili nepomirljivih delova nas samih. Uloga ovih mehanizama je kao što im i ime govori, odbrambena, odnosno zaštitna, iako na duže staze gledano kada se svede računica, njihovo delovanje nam više šteti nego koristi, mehanizmi odbrane su nam ipak neophodni. Oni nam omogućavaju da u svom tempu prihvatamo stvarnost, sebe i svoju poziciju u stvarnosti koja nas okružuje. […]

Bes i depresija

June 18th, 2019|Blog|

Kada pomislimo na depresiju, pomislimo na simptome kao što su bezvoljnost, manjak energije, nedostatak motivacije, tuga, osećaj bespomoćnosti i beznađa, na prvi pogled bes se i ne uklapa u tu sliku. Bes sa sobom nosi energiju koja je na drugoj strani skale, pre svega bes predstavlja visok intenzitet energije, a depresija nedostatak iste, pa kakve onda veze ova dva naizgled suprotna stanja imaju? Možemo razlikovati dva mehanizma povezanosti depresije i besa. S jedne strane bes može biti pokrivna emocija za depresiju, dok sa druge neispoljeni bes može biti uzrok nastale depresije. […]

Unutrašnji kritičar

June 11th, 2019|Blog|

Kada posegnete za čašom vode, da li promišljate pokret? Naravno da ne, ova radnja je apsolutno automatizovana, davno uvežbana i usvojena, pokret je automatski, iako podsvesno naš mozak uzima u obzir položaj našeg tela, veličinu i težinu čaše sa vodom, proračunava koju ruku je bolje pružiti i kojom jačinom uhvatiti čašu. Mi ovih procesa nismo svesni, jer naprosto kada bismo se bavili gomilom takvih kalkulacija na dnevnom nivou mozak bi nam bio preokupiram i izbio bi „kratak spoj“ ili bismo mi bili nefunkcionalni u sredini u kojoj živimo. […]

Unutrašnji roditelj

June 4th, 2019|terapije|

Verovatno ste čuli za neku verziju poruke: „Budite roditelj koji Vam je trebao kada ste bili dete.“ – ova poenta oslanja se na koncept postojanja unutrašnjeg roditelja. Kada smo mali, u kontaktu sa bliskim odraslima, najčešće roditeljima mi razvijamo odnos prema sebi i svetu. Poruke koje nam roditelj šalje mi internalizujemo i one postaju sastavni deo naše psihe. […]

Moć razgovora i najčešće greške koje pravimo

May 28th, 2019|Blog|

Razgovor čini osnovu psihoterapijskog procesa, ali razgovor je nešto što čini i osnovu svakog drugog odnosa. Deluje da ponekad zanemarujemo važnost razgovora i mogućnosti njegovog pozitivnog uticaja, kao i da ne obraćamo pažnju na to kako se u razgovoru ophodimo i kako se prema nama ophode. […]

Fizička aktivnost i mentalno zdravlje

May 22nd, 2019|Blog|

Sigurno ste do sada mnogo puta čuli da je fizička aktivnost višestruko korisna po zdravlje, ne samo fizičko, već i mentalno. Međutim deluje da se u svakodnevnom životu retko kada okrećemo fizičkoj aktivnosti pokrenuti ovim motivom. Volela bih da vam u ovom tekstu istaknem mehanizme na koje fizička aktivnost može pozitivno uticati na neka od najčešćih psihičkih poremećaja kod savremenog čoveka. […]

Izvinjenja i opraštanja

May 14th, 2019|Blog|

Oproštaj se vrlo često tretira kao uzvišeni čin, kao da je to sposobnost, vrlina ka kojoj treba težiti. Iako u tome ima istine, takva paradigma [...]