Monthly Archives: May 2021

Strah od javnog nastupa

May 11th, 2021|terapije|

Strah od javnog nastupa je nešto sa čime smo se gotovo svi u određenom trenutku susreli. Zapravo, čak 74% populacije ima ovaj strah. Tako se [...]

Sociopatija – kako je prepoznati?

May 4th, 2021|terapije|

O sociopatiji i osobama koje pate od antisocijalnog poremećaja se dosta priča. Lično, smatram da je važno da imamo neke smernice, u vidu informacija o [...]